• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veilig moederschap: ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit in Oost-Ethiopië

Print 
Datum: 24 juni 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. S.A. Scherjon, prof.dr. J. Stekelenburg en prof.dr. J.J.M. van Roosmalen

​Abera Kenay Tura: SAFE MOTHERHOOD: severe maternal morbidity and mortality in Eastern Ethiopia

Tura had als doel van zijn proefschrift de frequentie van en factoren geassocieerd met ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit in Oost-Ethiopië te beoordelen. Zijn proefschrift omvat studies naar de toepasbaarheid van de criteria van de World Health Organization (WHO) voor het identificeren van ernstige maternale morbiditeit en het suggereren van aanpassingen om deze in sub-Sahara Afrika te vergroten. Bovendien bevat het bevindingen over de prestaties van de aangepaste tool in het oosten van Ethiopië.

Met de wereldwijde vermindering van het aantal maternale sterftes is de behoefte aan onderzoek naar vrouwen met ernstige complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling toegenomen. Dergelijke studies leden aan het gebrek aan uniforme identificatiecriteria tot in 2009 door de WHO een systeem werd voorgesteld om gevallen van ernstige maternale morbiditeit te classificeren: de Maternal Near Miss-tool. Helaas waren deze criteria moeilijk te gebruiken in verschillende lage-inkomenslanden en ontstond de behoefte om de criteria aan de lokale context aan te passen. Uit een raadpleging van deskundigen op dit gebied is een nieuwe tool voorgesteld.

Het aangepaste hulpmiddel functioneerde goed bij het identificeren van gevallen van ernstige morbiditeit en sterfgevallen in twee ziekenhuizen in Oost-Ethiopië. De tool ving ook een aanzienlijk aantal gevallen die niet zijn geïdentificeerd door de WHO-criteria. Bovendien was het aantal doodgeborene kinderen en vroege neonatale sterftes hoog onder vrouwen in de WHO-groep. Dit houdt in dat strategieën voor het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen de aangepaste criteria moeten gebruiken. Naast het bestuderen van de omvang van ernstige maternale morbiditeit en sterfgevallen, is het belangrijk om de zorg voor deze vrouwen grondig te evalueren, wil men een zinvolle verbetering van de kwaliteit van de zorg bereiken.

Curriculum Vitae

Abera Kenay Tura (1982) studeerde Nursing and Public Health aan de Haramaya University in Harar, Ethiopië. Daarna was hij werkzaam als docent bij dezelfde universiteit. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Verloskunde en Global health aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: “SAFE MOTHERHOOD: Severe maternal morbidity and mortality in Eastern Ethiopia”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram