• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Studiemateriaal herhalen voordat studenten het vergeten

Print 
Datum: 19 september 2018
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof dr A.D.C. Jaarsma

Dario Cecilio Fernandes: Knowledge and skills acquisition in medical students: exploring aspects of the curriculum

Hoe kunnen medische kennis en vaardigheden het beste aangeleerd worden? Die vraag lag ten grondslag aan het promotieonderzoek van Dario Cecilio Fernandes. Hij vergeleek daarvoor de manier waarop oncologie-onderwijs wordt gegeven aan 1.440 geneeskundestudenten binnen vier Nederlandse geneeskundeopleidingen, en bestudeerde het aanleren van een medische vaardigheid aan geneeskundestudenten. Voor kennisontwikkeling, zo stelt hij nu vast, zijn studenten het meeste gebaat bij het herhalen van studiemateriaal over langere tijd, voordat zij het geleerde vergeten zijn. Voor de ontwikkeling van vaardigheden blijken de complexiteit en aard van de te leren vaardigheid van belang.

Om goed onderwijs te kunnen ontwikkelen, zo legt Fernandes uit, is het belangrijk onderscheid te maken tussen kennis en vaardigheden. Hij bestudeerde daarom beide in zijn proefschrift. Zo wilde hij meer inzicht krijgen in verschillende medische curricula door het bestuderen van de kennisontwikkeling van studenten, hun prestaties op voortgangstoetsen, maar ook de effecten van het spreiden van trainingssessies, en de effecten van verschillende vormen van feedback tijdens het aanleren van vaardigheden. Omdat onderzoek naar curriculumkenmerken complex is, gebruikte hij verschillende methodes zoals retrospectief, quasi-experimenteel, systematisch literatuur en experimenteel onderzoek. Binnen de vier opleidingen koos Fernandes voor kennis van de oncologie omdat daarin veel disciplines samenkomen.

Wat betreft kennisonderwijs ontdekte hij dat zesdejaars geneeskundestudenten hoger scoren op toetsvragen waarin zij hun kennis moeten toepassen dan op eenvoudige kennisvragen. Bij studenten in de eerste helft van de opleiding was dat juist andersom. De promovendus geeft daarom in zijn proefschrift aan hoe en wanneer spreiding van de stof voordeel kan opleveren voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Voor het aanleren van complexe vaardigheden die veel medische kennis vragen concludeert Fernandes dat studenten voordeel hebben van meerdere trainingssessies. Simpele vaardigheden kunnen daarentegen volgens hem prima in één trainingssessie getraind worden. De frequentie waarmee een vaardigheid in de toekomst zal worden gebruikt bepaalt vervolgens of een training gericht moet zijn op het snel aanleren of langer behouden van deze vaardigheid, aldus Fernandes.

Curriculum Vitae

Dario Cecilio Fernandes (1984) studeerde psychologie aan de Universidade São Francisco in São Paulo. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Fernandes blijft ook na zijn promotie als onderzoeker verbonden aan het Onderwijsinstituut. De titel van zijn proefschrift is: "Knowledge and skills acquisition in medical students: exploring aspects of the curriculum".


 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram