• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pijn en disfunctie bij musici

Print 
Datum: 24 april 2019
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. M.F. Reneman, prof.dr. J.H. Arendzen

​Kees Woldendorp: Musculoskeletal pain & dysfunction in musicians

In Nederland zijn ruim twee miljoen mensen bezig met actief muziek maken. Duizenden van deze musici hebben pijnklachten in spieren en/of pezen, die hen beperken bij het uitoefenen van hun hobby of beroep. Bij beroepsmusici kunnen deze klachten leiden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid of zelfs vroegtijdige beëindiging van het beroep. Het is niet precies duidelijk waar deze klachten door worden veroorzaakt.

Woldendorp richtte zich in zijn proefschrift op dit type musici. 
Aangezien (beroeps)musici zich bezighouden met intensief en langdurig lichamelijk werk, ligt het voor de hand dat lichamelijke factoren een belangrijke rol bij het ontstaan van de klachten spelen. Veel zorgverleners veronderstellen dat een hoge spierspanning, moeite met ontspannen, een slechte houding en/of weinig variatie in werkbelasting eerder leiden tot pijnklachten.

In het eerste deel van zijn promotieonderzoek richtte Woldendorp zich op het onderzoeken van deze aannames. De resultaten konden deze aannames niet bevestigen. Verder onderzoek vereiste het betrouwbaar meten van houding en beweging. Dit is bij musici slechts beperkt mogelijk, omdat meetinstrumenten onvoldoende beschikbaar of toepasbaar zijn.

Daarom richtte Woldendorp zich in het tweede deel van zijn onderzoek op het verkrijgen van meer kennis over praktisch bruikbare meetinstrumenten. De onderzoeken richtten zich op het meten van embouchure bij blazers. Dit houdt in hoe de luchtstroom via de mond zorgt voor een goed geluid. Tevens lag de focus op handkenmerken en de houding tijdens het musiceren.
De inzichten en resultaten uit zijn promotieonderzoek worden gebruikt voor nader onderzoek en het verbeteren van de revalidatie van musici met klachten van het houding- en bewegingsapparaat.

Curriculum Vitae

Kees Woldendorp (1963) volgde de opleiding tot revalidatiearts in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en bij Revalidatie Friesland. Vanaf 1998 is hij werkzaam als revalidatiearts bij Revalidatie Friesland. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij Prof. dr. M.F. Reneman, Prof. dr. J.H. Arendzen en dr. A.M. Boonstra binnen het onderzoeksinstituut School of HeAlth REsearch (SHARE) van het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: Musculoskeletal pain & dysfunction in musicians.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram