• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Orthostatische hypotensie en hypertensie bij ouderen onder de loep

Print 
Datum: 08 februari 2017
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. H.J.G. Bilo

​Veel ouderen die uit een liggende houding opstaan, hebben last van een bloeddrukdaling, met daarbij soms duizeligheid en flauwvallen. Laura Hartog toont in haar proefschrift aan dat deze zogenaamde orthostatische hypotensie weinig of geen invloed heeft op vallen en op sterfte in een verpleeghuis. Ook toont ze aan dat de internationale richtlijnen die gebruikt worden om orthostatische hypotensie bij ouderen te meten, niet voldoet. Daarnaast concludeert zij dat de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) bij kwetsbare ouderen en verpleeghuis patiënten geïndividualiseerd moet worden.

Orthostatische hypotensie, een bloeddrukdaling binnen drie minuten na een positieverandering van liggend naar staand, treedt op bij 18 – 50% van de ouderen in een verpleeghuis. Ondanks twijfelachtig bewijs wordt gesuggereerd dat orthostatische hypotensie een verhoogde kans geeft op vallen en vroegtijdig sterfte bij ouderen. Het meten van orthostatische hypotensie blijkt in de praktijk vaak lastig, doordat niet alle ouderen kunnen staan en niet overal de juiste bloeddrukmeters voorhanden zijn.

Hartog concludeert allereerst dat het uitmaakt of de metingen van de bloeddruk precies gedaan worden volgens de richtlijnen. Bij zittend meten in plaats van staand en met andere bloeddrukmeters, blijken evenveel mensen de diagnose orthostatische hypotensie te krijgen, maar blijken niet dezelfde patiënten de diagnose te krijgen. Het is dus maar de vraag of de diagnose wel bij iedere patiënt relevant is. Vervolgens concludeert Hartog dat er in het onderzochte verpleeghuis geen verband is tussen orthostatische hypotensie en vallen.

Tot slot concludeert Hartog dat de bloeddruk en kwaliteit van leven een geringe tot geen voorspellende waarde hebben in het voorspellen van sterfte in het verpleeghuis. Zij sluit af met de aanbeveling dat de benadering van orthostatische hypotensie en de definitie veranderd moeten worden en er meer studies nodig zijn om de klinische relevantie ervan te onderzoeken. Daarnaast zal de behandeling van hypertensie bij kwetsbare ouderen en verpleeghuispatiënten geïndividualiseerd moeten worden, waarbij mogelijk hogere streefwaarden gehanteerd kunnen worden.

Curriculum Vitae

Laura Hartog (1980) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij voerde haar promotieonderzoek uit in de ISALA kliniek te Zwolle. Het onderzoek werd deels gefinancierd door het Zwols wetenschap en innovatiefonds. Momenteel is zij werkzaam als arts bij Noorderbreedte. De titel van haar proefschrift luidt “Orthostatic hypotension in elderly patients”.

Orthostatic hypotension (OH) is defined as a decrease in blood pressure (BP) after changing from supine to standing position and is frequently diagnosed in the elderly population. Information is limited with regard to differences between the various methods to determine OH, and about the consequences when OH is present.
It is generally assumed that OH is causally related to falling, cardiovascular complications and mortality, despite the sparse evidence. Antihypertensive treatment is one of the causes of OH. Information regarding the relation between BP and mortality risk is lacking in a nursing home population, a population in which the need for strict antihypertensive treatment is questionable already. Finally, the role of health related quality of life (HRQOL) in this specific population is important and perhaps even more important than clinical parameters.
Based on the results of this thesis we conclude that the approach to OH in elderly patients needs to be reconsidered. OH measurements according to the current International consensus definition are not related to important clinical endpoints and therefore are not useful in daily practice. Furthermore, the mortality prediction capabilities of BP and HRQOL are very limited in a nursing home population.
Since OH measurements in elderly patients lack additional value in clinical decision-making or predicting outcomes in the majority of elderly patients, we recommended that OH measurement should not be part of usual care in clinical decision-making. It seems to be more useful to inquire after orthostatic complaints rather than measuring OH.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram