• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Niet-huwelijkse vruchtbaarheid begrijpen: de rol van sociaal-economische achtergrond en etniciteit in Europa en Noord-Amerika

Print 
Datum: 25 mei 2020
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. A.C. Liefbroer en prof.dr. A.M.H. Gauthier

Judith C. Koops : Understanding nonmarital childbearing. The role of socio-economic background and ethnicity in Europe and North-America​

Door de toegenomen acceptatie van het krijgen van kinderen buiten het huwelijk en een verbeterde toegang tot gezinsplanning hebben individuen in westerse landen steeds meer flexibiliteit als het gaat om gezinsvorming. Maar dit betekent niet dat zij deze beslissingen in complete isolatie van anderen maken. In haar proefschrift toont Koops aan dat ongehuwd ouderschap wordt beïnvloed door etnische en sociaaleconomische afkomst.

Haar onderzoek laat zien dat in het Verenigd Koninkrijk mensen met een Zuid-Aziatische achtergrond een kleinere kans hebben ongehuwd zwanger te worden van hun eerste kind in vergelijking met de autochtone Britse bevolking. Mensen met een Caribische achtergrond hebben daarentegen een grotere kans om ongehuwd zwanger te worden en een kleinere kans om samen te gaan wonen met een partner tijdens de zwangerschap, in vergelijking met autochtone Britten.

Verder toont het onderzoek aan dat in Europa en Noord-Amerika degenen die opgroeien met lager opgeleide ouders een grotere kans hebben om ongehuwd samen te wonen en om alleenstaand te zijn bij de geboorte van hun eerste kind. Bovendien wordt de invloed van ouderlijk opleidingsniveau op de gezinssituatie mede bepaald door de maatschappelijke context. De invloed van ouderlijk opleidingsniveau op de kans om een kind te krijgen binnen een ongehuwde samenwoonrelatie is sterker in landen waar meer waarde wordt gehecht aan het huwelijk. De invloed van ouderlijk opleidingsniveau op alleenstaand moederschap is juist sterker in landen waar minder waarde wordt gehecht aan het huwelijk en in landen met betere toegang tot gezinsplanning.

Curriculum Vitae

Judith C. Koops (1986) studeerde Life Science and Technology (BA) en Psychologie (BA) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism (MA) aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek vond plaats bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut verbonden aan de RUG. De titel van haar proefschrift luidt: “Understanding nonmarital childbearing. The role of socio-economic background and ethnicity in Europe and North-America”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram