• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Niet-cardiale comorbiditeiten in hartfalen met behouden ejectiefractie: gefocust op obesitas en nierfalen

Print 
Datum: 12 juni 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Doopsgezinde Kerk
Adres: Oude Boteringestraat 33 te Groningen
Promotor: prof.dr. A. A. Voors en prof.dr. J.L. Hillege

Koen Streng: Non-cardiac comorbidities in heart failure with preserved ejection fraction​

Hartfalen gaat vaak samen met verschillende comorbiditeiten. De aanwezigheid van deze comorbiditeiten is geassocieerd met meer symptomen, lagere kwaliteit van leven en slechtere klinische uitkomsten. In dit proefschrift laat Streng zien dat niet-cardiale comorbiditeiten vaker voorkomen bij patiënten met hartfalen met een behouden ejectiefractie (HFpEF), waarbij het hart zich minder goed met bloed vult, dan bij patiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF).
Tevens is er voor patiënten met HFpEF tot op heden geen bewezen behandeling en kan het daarom des te belangrijker zijn om bijkomende comorbiditeiten optimaal te behandelen.

Vaak voorkomende comorbiditeiten zijn obesitas en nierfalen. In zijn proefschrift laat Streng zien dat bij obesitas verschillende zaken komen kijken. Vetverdeling is bijvoorbeeld belangrijk. Met name in vrouwen met hartfalen is een grote buik-tot-heupomvang geassocieerd met hogere sterfte. Tevens laat hij zien dat naast vetverdeling ook het eetpatroon mogelijk van belang kan zijn in patiënten met hartfalen. Hij toont aan dat patiënten met een lagere eiwitinname een significant hogere sterfte hebben. Dit moet echter verder onderzocht worden in een gerandomiseerd onderzoek.

Een andere veel voorkomende comorbiditeit is nierfalen, aanwezig in ongeveer de helft van patiënten met hartfalen. In het proefschrift wordt duidelijk dat het gunstige effect van bepaalde medicatie, RAAS-remmers, niet meer aanwezig is in patiënten met HfpEF wanneer de nierfunctie verder verslechtert. Tevens is gevonden dat bepaalde markers van nierschade reeds verhoogd zijn in patiënten met HFpEF, waar de nierfunctie nog wel behouden is. Dit suggereert dat er mogelijk al een onderliggend proces aan de gang is, dat een rol in zowel het hartfalen als nierfalen speelt.

Curriculum Vitae

Koen Streng (1988) studeerde Geneeskunde aan Rijksuniversiteit te Groningen. Na zijn studie deed hij zijn promotieonderzoek onder de begeleiding van professor Voors, professor Hillege en dr. Damman, verbonden aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op dit moment is hij werkzaam als Cardioloog in opleiding. De titel van zijn proefschrift luidt: “Non-cardiac comorbidities in heart failure with preserved ejection fraction. Focussing on obesity and renal dysfunction”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram