• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Lichamelijke activiteit en gezondheid van Nederlandse en Chinese kinderen

Print 
Datum: 16 september 2020
Tijd: 11:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: dr. E. Corpeleijn en prof.dr. R.P. Stolk

Congchao Lu: Physical activity and health in Dutch and Chinese children​

Voldoende lichamelijke activiteit bij kinderen is wereldwijd van belang. Een beter begrip van determinanten van fysieke activiteit bij kleuters is essentieel voor vroege preventie en gezondheidsbevordering. Lu beschrijft in haar proefschrift dat Chinese kinderen erg inactief zijn en dat er weinig bekend is over de omgevingsfactoren voor fysieke activiteit bij kinderen in China.

Lu bestudeerde de omgevingsfactoren voor fysieke activiteit bij zowel Nederlandse als Chinese kleuters. In China deden 980 gezinnen mee aan de Physical Activity and Health in Tianjin Chinese Children (PATH) study. In Nederland werden ruim 500 kinderen van het Groningen Expert Centre for Kids with Obesity (GECKO) Drenthe cohort onderzocht.
Zowel in Nederland als in China blijkt de gebouwde omgeving, zoals aanwezige voorzieningen voor kinderen om actief buiten te spelen, van belang. Dit verband wordt versterkt als ouders hun kinderen begeleiden in hun activiteiten.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om fysieke activiteit te stimuleren, analyseerde Lu de verdeling van activiteit over de dag, gemeten met een beweegmeter.
Chinese kleuters waren in absolute zin minder actief dan Nederlandse kleuters. Chinese kleuters met overgewicht spendeerden meer tijd zittend dan Chinese kleuters zonder overgewicht. Echter, bij Nederlandse kleuters werd er geen verband gevonden tussen bewegen en overgewicht.

Voor de minder actieve kinderen en kinderen met overgewicht zou het bevorderen van fysieke activiteit al in de voorschoolse jaren moeten beginnen. Voor een effectieve strategie zouden niet alleen kinderen en hun verzorgers betrokken moeten worden, maar ook schoolbestuurders, leraren, en beleidsmakers bij ministeries van gezondheid, onderwijs en stedenbouw.

Curriculum Vitae

Congchao Lu (1982) behaalde haar bachelor- en masterdiploma aan de Tianjin Medical University (TMU) in China. Daarna werkte ze als docent aan de TMU. Tijdens haar promotieonderzoek richtte ze zich op de studie van determinanten van gezond leefstijlgedrag in de vroege kinderjaren. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: "Physical activity and health in Dutch and Chinese children".

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram