• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Luistermoeilijkheden bij kinderen

Print 
Datum: 19 juni 2019
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. P. van Dijk en prof.dr. B. Steenbergen

​Ellen de Wit: Listening difficulties in children

De Wit richtte zich in haar proefschrift op kinderen met luisterproblemen. Sommige kinderen hebben, ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, moeite met het horen en verstaan van spraak. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, lijkt er iets mis te gaan met de verwerking van de auditieve informatie. De problemen van deze kinderen worden ook wel (onverklaarde) luisterproblemen, auditieve verwerkingsproblemen (AVP) of auditory processing disorder (APD) genoemd. Voor kinderen met dergelijke problemen is luisteren in complexe luistersituaties, zoals een druk klaslokaal met veel achtergrondgeluid, vaak lastig.

In dit proefschrift onderzocht de Wit wat de kenmerken zijn van kinderen met dergelijke luisterproblemen en of de luisterproblemen beschouwd moeten worden als een opzichzelfstaande klinische en identificeerbare entiteit. Haar proefschrift had meerdere doelstellingen: onderzoeken welke gedragskenmerken geassocieerd zijn met (vermoedelijke) AVP; hoe de relatie tussen AVP en andere neurologische ontwikkelingsstoornissen is en wat de rol van cognitieve processen is bij kinderen met onverklaarde luisterproblemen. Tot slot is, in samenwerking met professionals van Nederlandse audiologische centra, een praktijkgerichte definitie en werkwijze voor kinderen met luisterproblemen opgesteld.

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat luisterproblemen bij kinderen multifactorieel van aard zijn en zich niet lijken te beperken tot een puur auditief verwerkingsprobleem. De luisterproblemen zijn mogelijk een gevolg van een combinatie van taalproblemen, cognitieve en auditieve problemen. In dit proefschrift wordt tevens geconcludeerd dat AVP niet kan worden onderscheiden van andere ontwikkelingsstoornissen, zoals taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). AVP kan daarom ook niet worden beschouwd als een unieke klinische entiteit.

Curriculum Vitae

Ellen de Wit (1982) studeerde Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen en Logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2005 is zij werkzaam als docent bij de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen. Naast haar werk als docent werkte zij parttime aan haar promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “Listening difficulties in children. Auditory processing and beyond”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram