• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hersenziekten eerder diagnosticeren met FDG-PET scan

Print 
Datum: 08 mei 2013
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. K.L. Leenders en prof.dr. R.D. Dierckx

Laura Klaaske Teune: Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases

Neurodegeneratieve hersenziekten zijn hersenaandoeningen waarbij de zenuwcellen in bepaalde gebieden langzaam afsterven en verloren gaan. Bekende voorbeelden zijn de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Patiënten met zulke hersenziekten hebben er belang bij dat er in een vroeg stadium een juiste diagnose gesteld wordt. Maar in de klinische praktijk is het lastig een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van parkinsonisme en/of dementie, omdat de symptomen in het begin op elkaar kunnen lijken. Laura Teune deed onderzoek naar vroege, onderlinge verschillen.

Teune onderzocht hoe het gebruik van FDG-PET scans (PET-scans waarvoor de patiënt radioactieve suiker, glucose, toegediend krijgt) het glucosemetabolisme in de hersenen in beeld kan brengen. Zij ontdekte dat verschillende ziektebeelden verschillende ziekte-specifieke patronen laten zien. Deze reflecteren de onderliggende pathologische veranderingen van de aangedane hersengebieden.

De promovenda stelt dat met behulp van een wiskundige rekentechniek berekend kan worden hoezeer het hersenpatroon van een patiënt overeenkomt met het groepspatroon van een bepaalde ziekte. Daardoor kan er eerder een juiste diagnose worden gesteld. Mede door dit onderzoek wordt het nut van FDG-PET scans steeds bekender en worden zulke scans vaker ingezet bij patiënten met een moeilijk te diagnosticeren vorm van parkinsonisme of dementie.

Curriculum Vitae

Laura Klaaske Teune (Amersfoort, 1981) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, in nauwe samenwerking met de afdeling Nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming, het NeuroImaging Center, en de afdeling Wetenschappelijke Visualisatie en Computergrafiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek viel binnen de onderzoeksschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) van het UMCG en werd gefinancierd door het Internationaal Parkinson Fonds. Teune is sinds 1 oktober 2012 in opleiding tot neuroloog. De titel van haar proefschrift luidt: “Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram