• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hallucinaties beter in beeld met fMRI

Print 
Datum: 24 september 2018
Tijd: 16:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof dr H.W. Hoek, prof dr A. Aleman, prof. dr. J.D. Blom

​Jasper Looijestijn: Exploring function in the hallucinating brain

Met nieuwe analysetechnieken is het mogelijk om het ontstaan van hallucinaties in de hersenen beter in beeld te brengen. Dat concludeert Jasper Looijestijn in zijn proefschrift, waarin hij de hersenen van patiënten met schizofrenie onderzocht met behulp van functionele MRI (fMRI). Zijn onderzoek biedt inzicht waar een behandeling effectief op zou kunnen richten.
‘Stemmen horen’ is voor veel patiënten met schizofrenie een beangstigend symptoom van hun ziekte en heeft grote invloed op het normaal functioneren.  Tot nu toe was niet goed duidelijk hoe hallucinaties precies ontstaan, en staarde men zich vaak blind op één of enkele oorzaken.
Looijestijn maakte bij zijn onderzoek gebruik van een netwerkmodel, waar met behulp van wiskundige principes psychotische symptomen verklaard kunnen worden met behulp van fMRI. Met behulp van hersenscans van mensen met schizofrenie kon hij de hele hersenen in beeld brengen en verschillende factoren die aan hallucinaties bijdragen in kaart brengen. Hij concludeert onder meer dat er bij hallucineren een miscommunicatie optreedt tussen twee hersengebieden: de taalkundige inhoud van het gebied van Broca krijgt in de insula een niet-passende betekenis, waarna een verstoorde verwerking in cognitieve hersengebieden leidt tot de ervaring van een ‘stem’. Dit inzicht kan helpen bij het gericht behandelen van hallucinaties bij schizofrenie.

Curriculum Vitae

Jasper Looijestijn (1983) studeerde Geneeskunde aan de universiteit van Leiden. Zijn onderzoek voerde hij uit bij het NeuroImaging Center van het UMCG, in samenwerking met UMC Utrecht, Parnassia Groep en financiering van de Parnassia Groep Academie. Looijestijn is werkzaam als psychiater bij PsyQ in Rotterdam. De titel van zijn proefschrift luidt Exploring function in the hallucinating brain.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram