• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Functie endotheel in ernstig orgaanfalen verder ontrafeld

Print 
Datum: 10 februari 2014
Tijd: 17:15
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. G. Molema, prof.dr. J.G. Zijlstra, prof.dr. M.M.R.F. Struys

Francis Wulfert: In vivo endothelial cell and neutrophil responses to shock

Na een ernstig ongeval kunnen patiënten die veel bloed verloren hebben, steeds beter behandeld worden. Maar complicaties door meervoudig orgaanfalen (MOF) blijven een groot risico. Wetenschappers weten dat het endotheel, een beschermende laag cellen aan de binnenkant van onze bloedvaten, een belangrijke rol speelt in MOF. Francis Wulfert ging in haar promotieonderzoek na wat er precies gebeurt in de endotheelcellen tijdens het optreden van shock.

Wulfert stelt voorop dat MOF veroorzaakt wordt door ongecontroleerd gedrag van de bloedvatwandcellen van de kleinste bloedvatcellen in de organen. Deze endotheelcellen vormen de binnenste bekleding van onze bloedvaten en zijn de grens tussen bloed en weefsel. Ze hebben belangrijke functies, zoals het reageren op ontstekingscellen en het reguleren van de balans tussen stolling en antistolling. Ook heeft het endotheel invloed op de bloeddruk en het transport van zuurstof en voedingsstoffen door de cellen. Als ergens in het lichaam een grote bloeding optreedt, reageren de endotheelcellen in andere organen daar ook op. Wulfert verzamelde in onderzoek in muismodellen meer gegevens over het gedrag van endotheelcellen tijdens shock.

De promovenda concludeert dat al heel vroeg tijdens een verbloedingsshock activatie plaatsvindt van endotheelcellen in de microregulatie in organen. Bovendien neemt het aantal ontstekingscellen in de weefsels toe tijdens de shock en na het toedienen van vocht. Wel blijkt het patroon van endotheelactivatie per orgaan te verschillen. Toekomstige therapieën moeten volgens haar rekening houden met deze verschillen en gericht zijn op het in balans brengen van het endotheel.

Curriculum Vitae

Francis Wulfert (Heerhugowaard, 1974) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Anesthesiologie, Pathologie en Medische Biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door het UMCG. Wulfert werkt als anesthesioloog in het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “In vivo endothelial cell and neutrophil responses to shock”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram