• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dysvasculaire amputatie van de onderste ledematen: incidentie, overleving en zorgroutes

Print 
Datum: 19 oktober 2020
Tijd: 18:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. J.H.B. Geertzen en prof.dr. P.U. Dijkstra

​Behrouz Fard: Dysvascular lower limb amputation: incidence, survival and pathways of care

Fard richtte zich in zijn proefschrift op beenamputaties, die in de westerse landen voor het overgrote deel worden veroorzaakt door vaatlijden en/of diabetes mellitus. Historisch gezien komen beenamputaties op een populatieniveau zelden voor. Wel zijn ze geassocieerd met opvallend hoge overlijdensrisico’s. In Nederland hebben we te maken met een steeds ouder wordende populatie en zijn er afgelopen decennia naar verhouding steeds meer mensen met vaatlijden en diabetes mellitus. Anderzijds zijn de behandelingen van vaatlijden en diabetes mellitus aanzienlijk verbeterd. De vraag rijst: waar staan we in Nederland ten aanzien van (het voorkomen van) beenamputaties?

Om deze vraag te beantwoorden verrichte Fard observationeel onderzoek: voor alle personen die een beenamputatie ondergingen in de drie noordelijke provincies van Nederland in de jaren 2012 en 2013 vond dossieronderzoek plaats. Deze gegevens werden vergeleken met eerdere onderzoeken in dezelfde regio voor de periodes 1991-1992 en 2002-2003. Daarnaast werd gekeken naar het overlijdensrisico en het klinisch beloop bij personen die een beenamputatie ondergingen.

In zijn proefschrift toont hij aan dat de incidentie van beenamputaties in Noord-Nederland afgelopen twee decennia gedaald is. Het mag niet onderschat worden dat het overlijdensrisico na een beenamputatie hoog blijft: één op de drie personen overleeft het eerste jaar na beenamputatie niet. Vermoedelijk is dit overlijdensrisico tot op zekere hoogte gerelateerd aan de aanzienlijke comorbiditeit van personen die een beenamputatie ondergaan. Diegenen die een beenamputatie overleven, kunnen meestal niet aansluitend na ontslag uit het ziekenhuis thuis terugkeren. Maar driekwart kan, na revalidatie in een revalidatiecentrum of geriatrische revalidatiezorg in een verpleeghuis, binnen één jaar alsnog terug naar huis.

Curriculum Vitae

Behrouz Fard (1986) studeerde Geneeskunde (MSc) en Psychologie (BSc) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde hij de medisch specialistische opleiding tot revalidatiearts in het Universitair Medisch Centrum (UMCG). In 2017 startte hij met zijn promotieonderzoek in het UMCG. Hij is sinds 2018 werkzaam als revalidatiearts bij Roessingh Centrum voor Revalidatie. De titel van zijn proefschrift luidt: “Dysvascular lower limb amputation: incidence, survival and pathways of care”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram