• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De rol van het ChREBP-eiwit bij stofwisselingsprocessen in de lever

Print 
Datum: 10 juni 2020
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof. dr. F. Kuipers en prof. dr. J. Gu

Yu Lei: Role of hepatic glucose signaling in the development of liver disease​

De lever is een belangrijk orgaan voor het in evenwicht houden van onze stofwisseling, ofwel het metabolisme. De metabole functies van levercellen zijn sterk afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder het aanbod van voedingsstoffen. Als de lever te veel of te weinig voedingsstoffen aangeboden krijgt, kunnen stofwisselingsziektes of leveraandoeningen ontstaan. In dit proefschrift onderzoekt Lei via welke mechanismen een verhoogd aanbod van glucose in levercellen leidt tot leveraandoening in Glycogeen Stapelingsziekte type 1a (GSD 1a).

Lei richtte zich vooral op de rol van een bepaald levereiwit genaamd ChREBP, en onderzocht hoe dit eiwit de ontwikkeling van leveraandoeningen in GSD 1a beïnvloedt. Uit het onderzoek blijkt dat muizen met GSD 1a en weinig ChREBP eiwit sneller last krijgen van opgestapeld vet en glycogeen in de lever. Ook blijkt het eiwit een regulerende rol te spelen in de galzout- en cholesterolhuishouding, en lijkt het mogelijk te beschermen tegen ongecontroleerde groei van levercellen en het ontstaan van levertumoren in GSD 1a muizen. De resultaten van dit onderzoek geven dus aan dat het belangrijk is om de functie van het ChREBP eiwit verder te onderzoeken.

Curriculum Vitae

Yu Lei (1989) studeerde Pathologie aan de Universiteit van Shantou in China. Tijdens haar promotieonderzoek was zij verbonden aan de afdeling kindergeneeskunde van het GUIDE-instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is zij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan het Karolinska Institutet in Zweden. De titel van haar proefschrift luidt: “Role of hepatic glucose signaling in the development of liver disease”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram