• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuwe methodes om COPD-aanvallen te behandelen met minder antibiotica

Print 
Datum: 16 november 2020
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. T.S. van der Werf

Hendrik Johannes Prins: Biomarkers in stable and acute exacerbations of COPD

Chronische Obstructieve Longziekte (COPD) is een ernstige longaandoening die de kwaliteit van leven erg kan aantasten. Vooral patiënten met zogenoemde exacerbaties – plotselinge aanvallen van de ziekte – gaan over het algemeen snel achteruit. Om deze exacerbaties te behandelen gebruiken artsen vaak antibiotica, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd nodig en een overmatig gebruik van antibiotica kan leiden tot bacteriën die resistent worden. Daarom onderzocht Prins in dit proefschrift een alternatieve methode om te bepalen bij welke patiënten het gebruik van antibiotica zinnig is.

Als mogelijke alternatieve methode keek Prins eerst naar het zogenoemde serum-CRP van patiënten. Een afkappunt van meer dan 50 mg/l leidde tot 14,5 procent minder antibioticagebruik, zonder dat de patiënten hier hinder van ondervonden. Daarnaast onderzocht Prins ook of de aanwezigheid van eosinofiele granulocyt - een bepaald type witte bloedcel - in het bloed effect had op de behandeling van COPD-patiënten. Dit bleek het geval, de aanwezigheid van deze witte bloedcel zorgde bij de patiënt voor meer aanvallen op de lange termijn. 

Met behulp van een CT-scan vond Prins dat sommige patiënten afwijkingen in de longen hadden die niet op gewone röntgenfoto’s te zien waren. Deze patiënten hadden gemiddeld ook hogere ontstekingwaarden in hun bloed, maar deze correlatie kon niet betrouwbaar worden vastgesteld. Tot slot lukte het Prins en zijn collega’s niet om aan te tonen dat doxycycline – een antibioticum met een hoge ontstekingsremmende werking – in staat is om de chronische ontsteking bij COPD-patiënten te remmen. Deze resultaten geven een beter inzicht in de werking van COPD, en kunnen hopelijk de behandeling in de toekomst verbeteren.

Curriculum Vitae

Hendrik Johannes Prins (1982) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan onderzoeksinstituut GUIDE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Momenteel is hij werkzaam als revalidatiearts in opleiding bij Adelante zorggroep. De titel van zijn proefschrift luidt: “Biomarkers in stable and acute exacerbations of COPD.”


 ​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram