• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Implementatie van COPCA: een gezinsgericht programma voor vroege interventie in de kinderfysiotherapie

Print 
Datum: 22 september 2020
Tijd: 09:00
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. M. Hadders-Algra en prof.dr. M. Wirz

​Schirin Akhbari Ziegler: Implementation of COPCA. A family-centred early intervention programme in infant physiotherapy

In haar proefschrift verschaft Akhbari Ziegler inzicht in de toepassing en het effect van babyfysiotherapie in Zwitserland. Haar onderzoek spitst zich toe op de praktische implementatie van het gezinsgerichte vroege interventieprogramma “COPing with and CAring for infants with special needs” (COPCA).
COPCA is sinds het begin van deze eeuw ontwikkeld door Tineke Dirks (kinderfysiotherapeut) en Mijna Hadders-Algra (hoogleraar ontwikkelingsneurologie) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij ontwikkelden COPCA vanwege ontbrekende evidentie dat vigerende fysiotherapeutische programma’s leiden tot een betere motorische ontwikkeling van baby’s met een verhoogd risico op ontwikkelingsstoornissen. COPCA verschilt op twee manieren van gebruikelijke fysiotherapeutische programma’s:
(1) het hele gezin participeert als actieve partner;
(2) de baby krijgt mogelijkheden aangeboden om te leren door zelfgeproduceerde bewegingsactiviteit en ervaringen van trial and error.

Akhbari Ziegler toont in haar proefschrift aan dat COPCA in Zwitserland goed geïmplementeerd kan worden en dat Zwitserse ouders van kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen COPCA erg waarderen. Zij hadden met name waardering voor COPCA’s thuisbehandeling, de ondersteuning door de COPCA-coach, en de ervaring dat zij zelf in het dagelijkse gezinsbestaan de ontwikkeling van hun kind konden bevorderen. Het proefschrift bevat ook een kleine randomized controlled trial dat aantoonde dat COPCA was geassocieerd met een gunstig effect op de motorische ontwikkeling van baby’s met motorische stoornissen.
Akhbari Ziegler concludeert dat COPCA ouders mogelijkheden verschaft om op hun eigen manier in het dagelijkse gezinsleven de motorische ontwikkeling van hun baby te bevorderen. De veelbelovende resultaten van dit promotieonderzoek verdienen vervolgonderzoek in grotere groepen ‘risico-baby’s’ om het effect van COPCA te evalueren.

Curriculum Vitae

Schirin Akhbari Ziegler (1966) studeerde Fysiotherapie aan de School voor Fysiotherapie verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Zürich (Zwitserland). Daarna was en is zij werkzaam als kinderfysiotherapeute in de praktijk en als leidinggevende docent kinderfysiotherapie aan de Zürich University of Applied Sciences. Haar promotieonderzoek vond plaats bij Prof. Dr. Mijna Hadders-Algra van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: “Implementation of COPCA. A family-centred early intervention programme in infant physiotherapy”.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram