•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Reactie op procedurefout ICSI behandeling UMCUtrecht

Print 
29 december 2016

Naar aanleiding van de calamiteit in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het UMCUtrecht, waarbij mogelijk vermenging is opgetreden van zaadcellen van verschillende personen tijdens  ICSI procedures, laat het UMCG het volgende weten over de IVF en  ICSI procedure in het UMCG. De IVF en ICSI-procedure in het laboratorium Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG verloopt volgens een standaard protocol, waarbij steeds twee analisten elkaar controleren tijdens de procedure. Dit protocol is er op gericht zowel verwisseling, als vermenging van zaadcellen en eicellen van verschillende personen onmogelijk te maken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het Bureau Voorlichting van het UMCG. Voor vragen over uw behandeling in het UMCG, kunt u contact opnemen met uw behandelaar. ​