•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek verminderde vruchtbaarheid

Print 

In het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde proberen we de oorzaak van het uitblijven van een gewenste zwangerschap op te sporen. Dit doen we aan de hand van het Oriënterend Fertiliteit Onderzoek, afgekort OFO. Het OFO bestaat onder andere uit:

Mogelijke oorzaken verminderde vruchtbaarheid

Uit het OFO wordt meestal de oorzaak voor het uitblijven van een gewenste zwangerschap duidelijk. Veel voorkomende oorzaken zijn:

 • Stoornissen in de eisprong
 • Afgenomen zaadkwaliteit
 • Afgesloten eileiders
 • Endometriose
 • Een combinatie van deze oorzaken.

Bij ongeveer één op de tien paren wordt er bij het OFO geen afwijking gevonden en spreken we over onverklaarde verminderde vruchtbaarheid.

Na de uitslag

Aan de hand van de uitslag van het OFO stellen we een behandeling voor. Dit is maatwerk, we houden hierbij onder andere rekening met:

 • De uitslagen van het oriënterend fertiliteitonderzoek
 • Eventuele behandelingen die u al heeft ondergaan
 • De duur van de ongewenste kinderloosheid
 • De leeftijd van de vrouw
 • De richtlijnen van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
 • Wereldwijde wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.
 • Een wetenschappelijk model om de kans op zwangerschap te bepalen

De behandelaar bespreekt met u de uitslagen van het onderzoek en de voorspelde kans op zwangerschap. Vervolgens stelt zij u de mogelijkheden van behandeling voor.