•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling bij kinderwens

Print 

Behandelmogelijkheden

Op dit deel van de site staan in het kort de behandelmogelijkheden in het UMCG beschreven. Fertiliteitsbehandelingen worden uitgevoerd om de kans op een zwangerschap te vergroten. Er zijn echter situaties waarin wij van mening zijn dat het starten van fertiliteitsbehandelingen (nog) geen meerwaarde biedt of medisch niet verantwoord is. Hierbij kunt u denken aan:

  • Wanneer het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) geen afwijkingen laat zien of wanneer er slechts een geringe zaadafwijking wordt gevonden, berekenen wij de kans op een spontane zwangerschap. Wanneer die kans groter is dan 30% in het eerstkomende jaar, dan stellen we u voor om nog geen behandeling te starten en een half jaar tot een jaar af te wachten. Het starten van behandelingen is dan nog niet zinvol en onnodig belastend voor u.
  • Wanneer uit het oriënterend fertiliteitonderzoek blijkt dat ook met behandeling de kans op zwangerschap zeer klein is, dan zullen wij niet altijd overgaan tot behandelen.
  • De vruchtbaarheid van de vrouw neemt (sterk) af naarmate zij ouder wordt. Om die reden achten wij het medisch niet verantwoord om vrouwen te behandelen die ouder zijn dan 41 jaar.
  • Bij vrouwen met overgewicht is de kans op zwangerschap kleiner en is de kans op complicaties tijdens een zwangerschap hoger dan bij vrouwen met een normaal gewicht. Om die reden wordt in veel gevallen aan vrouwen met een te groot overgewicht (een BMI boven 35) gevraagd om eerst af te vallen, voordat een behandeling wordt gestart.

Op dit moment is er een landelijk onderzoek, Lifestyle, naar het effect van afvallen. Dit onderzoek is een initiatief van het UMCG. Vrouwen met een BMI tussen de 29 en 40, kunnen meedoen aan dit onderzoek en in behandeling worden genomen.