•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opwekken eisprong met Letrozol

Print 

Uw arts schrijft u op recept Letrozol voor. Gestart wordt met Letrozol 2.5 mg per dag voor cyclusdag (CD) 3 t/m 7. De cyclus wordt gevolgd met behulp van echoscopie. Als  er geen groei van een eiblaasje  optreedt vóór CD 21 wordt in de volgende cyclus  Letrozol 5 mg van CD 3 t/m 7 gegeven. Bij onvoldoende groei kan de dosering opgehoogd worden in een volgende cyclus tot maximaal 7.5 mg van CD 3 t/m 7.

Eiblaasgroei

Indien eiblaasgroei optreedt met Letrozol dan wordt vastgelegd hoeveel eiblaasjes tot ontwikkeling komen en hoe dik het baarmoederslijmvlies is. M.b.v. bloedonderzoek wordt het progesterongehalte bepaald en hiermee kan worden bevestigd of een eisprong heeft plaatsgevonden.

Als er eenmaal een goede cyclus is vastgesteld, dan kan nog 5 maanden Letrozol gebruikt worden zonder dat er echoscopische controles hoeven plaats te vinden. Als na de zesde eisprong geen zwangerschap is opgetreden, zullen we met u bespreken of en hoe we de doorgankelijkheid van de eileiders gaan beoordelen.  Vervolgens kunt u wederom 6 cycli Letrozol gebruiken.

Als de cyclus ondanks gebruik van Letrozol weer onregelmatig of lang wordt, dan volgt opnieuw analyse en evt. verhoging van de dosering. Bij iedere verhoging van de dosering Letrozol wordt (opnieuw) vastgelegd hoeveel eiblaasjes tot ontwikkeling komen, de dikte van het baarmoederslijmvlies bepaald en het progesteron gemeten. Indien er te veel eiblaasjes groeien ( 3 of meer) dan adviseren we u om alleen beschermd te vrijen om een meerlingzwangerschap te voorkomen.

Bijwerkingen

Hoewel Letrozol minder bijwerkingen geeft dan Clomid, zijn bijwerkingen toch mogelijk. De bijwerkingen die het meeste voorkomen bij Letrozol zijn opvliegers en vermoeidheidsklachten.

Tot slot

Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 8:00 en 12:00 uur contact opnemen met het secretariaat Voortplantingsgeneeskunde (telefoonnummer (050) 361 30 32) of het secretariaat IVF (telefoonnummer (050) 361 30 86).