•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Laboratorium Voortplantingsgeneeskunde

Print 

​​​Bij de verschillende onderzoeken en behandelingen door de afdeling Voortplantingsgeneeskunde, speelt het laboratorium een centrale rol. In het laboratorium vindt onder andere zaadbewerking, bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s plaats.

Kwaliteitssystemen

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde DNV certificaatstelt alles in het werk om zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en u daarnaast zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om dit te bereiken vragen we u regelmatig een enquête in te vullen. Met de resultaten hiervan voeren we aanpassingen en verbeteringen in de werkzaamheden door. Verder zijn alle handelingen en procedures in een handboek opgeschreven.

Volgens vastgestelde tijdschema’s controleren overheid, externe instanties en beroepsgroepen of wij onze werkzaamheden volgens het handboek uitvoeren. Ook controleren zij of er volgens de geldende wet- en regelgeving (landelijk en Europees) gewerkt wordt. Op basis van deze controles zijn aan de afdeling Voortplantingsgeneeskunde sinds 2007 een ISO-certificaat en aan het laboratorium daarbij nog een extra ISO-EN-NEN 15189 accreditatie door de Raad voor Accreditatie toegekend sinds 25 februari 2016.