•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Resultaten IUI 2017

Print 
27 augustus 2019

 

​IUI/COH​ ​IUI/NC ​IUI-D/COH ​​IUI-D/NC
​Aantal ​% ​Aantal ​% ​Aantal ​% ​Aantal ​%
​Aantal gestarte cycli​3​00​100​138​100​70​100​164​100
Aantal inseminaties​267​89​108​78​66​94​148​90
Aantal zwangerschappen​37​14​14​10​5​8​21​14
Aantal doorgaande zwangerschappen​27​10​​​11​8​5​8​17​12
​Eenlingen​27​100​10​91​5​100​17​100

Uitleg:

  • IUI/COH: inseminatiebehandelingen met milde stimulatie van de eierstokken vanwege onverklaarde subfertiliteit
  • IUI/NC: inseminatiebehandelingen in de natuurlijke cyclus vanwege cervix- of mannelijke factor (verminderde zaadkwaliteit)
  • IUI-D/COH: inseminatie behandelingen met donorzaad en milde stimulatie van de eierstokken
  • IUI-D/NC: inseminatiebehandelingen met donorzaad in de natuurlijke cyclus
  • Aantal inseminaties: aantal daadwerkelijk uitgevoerde inseminaties
  • Aantal zwangerschappen: positieve zwangerschapstest in urine en/of bloed na een inseminatiebehandeling
  • Aantal doorgaande zwangerschappen: echoscopisch zichtbare zwangerschappen, > 10 weken na de inseminatiebehandeling

​Resultaten

​In 2017 zijn er in totaal 375 IUI behandelingen (IUI/COH en IUI/NC) plaatsgevonden. Hieruit zijn 51 zwangerschappen (13% per cyclus) ontstaan die geleid hebben tot 38 doorgaande zwangerschappen (10% per cyclus). Uit de in totaal 214 IUI-D inseminatiebehandelingen (IUI-D/COH) en IUI-D/NC) onontstonden er 26 zwangerschappen (12% per cyclus), waarvan 22 leidde tot een doorgaande zwangerschap (10% per cyclus). 

​​Patiëntgebonden factoren

Er is een verschil gemaakt tussen bhandelingen IUI of IUI met donorzaad (IUI-D), omdat bij patiënten die IUI-D behandelingen ondergaan er vaak geen sprake is van verminderde vruchtbaarheid, terwijl dit wel het geval is voor patiënten met onverklaarde subfertiliteit of bij een verminderde zaadkwaliteit. De kans op zwangerschap is afhankelijk van patiëntgebonden factoren, zoals leeftijd van de vrouw en de duur van de kinderwens. Deze factoren kunnen dus een rol spelen in de kans op zwangerschap en kunnen per jaar en per centra verschillen. Als een centrum bijvoorbeeld veel behandelingen doet bij vooral oudere vrouwen, kan de kans op zwangerschap van dat centrum lager zijn. 

​Toeval

​Het percentage kan van jaar tot jaar verschillen door toeval. 

​​​Tenslotte

​De behandelresultaten zijn voor elke patiënt en kliniek van belang. Maar er zijn ook andere zaken belangrijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Als Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG streven we naast kwalitatief goede zorg ook naar een gezonde eenling zwangerschap en tevredenheid van patiënten.