•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

inSIGHT-trial

Print 

​Eind april 2016 zijn de resultaten van de inSIGHT-trial verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In de inSIGHT-trial werd de invloed van het routinematig uitvoeren van hysteroscopie ter verbetering van zwangerschapskansen na In-Vitro-Fertilisatie (IVF) behandelingen onderzocht. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder.

Hysteroscopie is een kijkonderzoek waarbij afwijkingen in de baarmoederholte worden opgespoord. Bij 13% van de vrouwen met een normale echo voorafgaand aan een IVF behandeling worden alsnog kleine afwijkingen in de baarmoederholte gevonden bij hysteroscopie. Het was echter onduidelijk of het opsporen en behandelen van deze afwijkingen door middel van hysteroscopie de kans op een levendgeborene vergroot. 

In deze werd hysteroscopie voorafgaand aan een IVF behandeling vergeleken met een directe start van de IVF behandeling zonder hysteroscopie. De primaire uitkomstmaat was het aantal levendgeborenen na 18 maanden follow-up.

In totaal werden er 750 patiënten geïncludeerd in de studie, van wie 373 vrouwen een hysteroscopie ondergingen en 377 vrouwen direct met de IVF behandeling startten. Het aantal levendgeborenen in de hysteroscopiegroep bleek niet verhoogd te zijn in vergelijking met de groep die direct met IVF startte. 

Uit de inSIGHT-trial blijkt dat het routinematig uitvoeren van hysteroscopie niet zinvol is voorafgaand aan een IVF behandeling omdat het opsporen en vervolgens behandelen van kleine afwijkingen niet resulteert in een toename in aantal levendgeborenen na IVF. Er kan daarom gesteld worden dat hysteroscopie niet meer uitgevoerd dient te worden in vrouwen met een normale echo die gepland staan voor een IVF behandeling.