•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Lopende studies

Print 

​​ToF-s​​​​​tudie

Als u een IVF- of ICSI-behandeling ondergaat, kunnen we u vragen om mee te doen aan de ToF-studie. Tof staat voor: Three or Five, day of embryo transfer. Embryo’s kunnen op verschillende dagen na de eicelpunctie in de baarmoeder geplaatst worden. Het is nu nog onbekend of de kans op een levend geboren kind verschilt tussen een embryo dat is teruggeplaatst op dag 3 of dag 5. Het doel van de ToF studie is uit te zoeken of embryo´s het beste in de baarmoeder geplaatst kunnen worden op de 3e of de 5e dag na de eicelpunctie. Bekijk het filmpje over de ToF-studie of de patiënti​nformatie over de ToF-studie.

Antarctica​ 2-studie

Als u ingevroren embryo’s (cryo-embryo’s) heeft uit een IVF- of ICSI-behandeling en uw menstruatiecyclus regelmatig is, dan kunnen we u vragen om mee te doen aan de Antarctica 2-studie. Deze studie vergelijkt 2 manieren van het timen van de terugplaatsing van een ontdooid embryo. Dit zijn:

  • Timing door middel van een kunstmatige eisprong tijdens ziekenhuismonitoring. De eiblaasgroei wordt gecontroleerd  door vaginale echo’s in het ziekenhuis en de eisprong wordt opgewekt door een Pregnyl injectie. De datum van de injectie bepaald de datum van terugplaatsing. 
  • Timing door middel van een natuurlijke eisprong tijdens thuismonitoring. De eisprong wordt bewaakt doordat u thuis zelf ovulatietesten met urine te doen. Een positieve ovulatietest geeft u zelf door aan het ziekenhuis. Met deze informatie  wordt de datum van de terugplaatsing bepaald. 

In dit onderzoek wordt gekeken of de zwangerschapskansen gelijk zijn bij beide methodes van timing. Verder willen we weten welke methode vrouwen het prettigst vinden en wat de kans is op het missen van de eisprong. 

Meer informatie over de Antarctica 2-studie

Medium 2​​

Het doel van de Medium 2 studie is het vergelijken van IVF resultaten na het gebruik van twee verschillende veel gebruikte kweekvloeistoffen in de Nederlandse IVF centra. Tijdens een IVF behandelingen worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. In kweekvloeistof wordt de natuurlijke omgeving van het embryo in het lichaam zo goed mogelijk nagebootst. Er zijn veel verschillende IVF kweekvloeistoffen, die allemaal net iets anders zijn. Eerder onderzoek (Medium 1) heeft laten zien dat er verschil is in het geboortegewicht van de baby. Om dit verder te onderzoeken is deze studie gestart. 

Meer info​rmatie over de Medium2 studie​

Zin en Z​​wanger

Aan de Zin en Zwanger studie kunnen paren meedoen waarbij er tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek geen oorzaak wordt gevonden voor een uitblijvende zwangerschap of wanneer er een milde afwijking is bij het zaadonderzoek. 

Uit onderzoek is blijkt dat paren die al een tijd proberen zwanger te worden problemen kunnen krijgen met seksualiteit. Ze hebben minder vaak seks,  minder zin in seks en genieten minder van de seks. 

Onderzoeken bij paren met seksuele problemen geven aan dat (online) seks begeleiding problemen met seksualiteit kunnen verhelpen. Het is nooit onderzocht of seks begeleiding bij paren met vruchtbaarheidsproblemen een grotere kans geeft op een zwangerschap. In de Zin en Zwanger studie worden twee behandelingen vergeleken: 

  • De standaard behandeling: geen specifieke seks adviezen en begeleiding.
  • Zes maanden online seks begeleiding: online informatie en oefeningen om samen en/of apart uit te voeren. 

Het doel van deze studie is het vergelijken van de kans op zwangerschap tussen beide groepen. 

Meer informatie over de Zin en Zwan​​ger studie

​COPIE​

COPIE staat voor: Continuous use of Oral contraceptives as an alternative for long term Pituitary down regulation with a GnRH agonist prior to IVF/ICSI in Endometriosis patients: a randomised controlled trial.

Als u uitgebreide endometriose hebt en een IVF- of ICSI-behandeling ondergaat, kunnen we u vragen om mee te doen aan de COPIE-studie. 

Vrouwen met ernstige endometriose die een IVF of ICSI behandeling ondergaan hebben een grotere kans om zwanger te worden wanneer zij vooraf 3 maanden lang een injectie met leuproreline  [Lucrin®] krijgen toegediend. Dit middel onderdrukt de werking van de eierstokken en zorgt ervoor dat bestaande endometriose tot rust komt. Deze voorbehandeling kan bijwerkingen hebben zoals opvliegers, nachtelijk zweten en vaginale droogte. ​

Het gebruik van de anticonceptiepil gedurende 3 maanden zou een zelfde​ gunstig effect kunnen hebben op een IVF of ICSI behandeling maar met minder bijwerkingen. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of gebruik van de anticonceptiepil vóór een IVF/ICSI behandeling tot evenveel zwangerschappen leidt als de huidige behandeling. ​

Meer inf​ormatie over de COPIE-studie

PROMIS studie

Als u minder dan 12 weken zwanger bent en een BMI van meer dan 25 heeft, dan kunnen we u vragen mee te doen aan de PROMIS studie. BMI kan berekent worden met behulp van de BMI-calculator. PROMIS staat voor ‘PRegnancy Outcomes and Insulin Sensitivity’.

Het lichaam zorgt voor een stabiele hoeveelheid suiker in het bloed doordat de alvleesklier het hormoon insuline aanmaakt. Insuline zorgt voor de opname van suiker in de cellen van het lichaam. De gevoeligheid van het lichaam om met insuline, de suikers uit het bloed naar de cellen in het lichaam te vervoeren, noemen we insuline-gevoeligheid of insuline-sensitiviteit. De insuline-sensitiviteit is tijdens een normale zwangerschap verminderd. Dit is een natuurlijk verschijnsel. Het zorgt er voor dat er minder suikers worden opgenomen door het lichaam van de moeder, zodat er meer suikers en andere voedingsstoffen via de moederkoek (placenta) naar de baby kunnen gaan. Door die suikers en voedingstoffen kan de baby groeien.

Vrouwen met een BMI van meer dan 25 hebben vaker dan vrouwen met een normaal gewicht, een verhoogde hoeveelheid vet in het lichaam en kunnen daardoor veranderingen hebben in de insuline- gevoeligheid. Ze worden als het ware ongevoeliger voor de insuline in het bloed. Daardoor kan er een teveel aan suiker ontstaan in het bloed van de moeder, waardoor de baby te veel suiker krijgt via de moederkoek. Hierdoor kan de baby te snel groeien en te groot worden.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de suiker-en-insuline-huishouding in het begin van de zwangerschap, in het midden van de zwangerschap en na de zwangerschap. Op die manier kunnen we relaties te leggen tussen de gevoeligheid van de moeder voor insuline, de groei van de baby tijdens de zwangerschap en de samenstelling van het lichaam van de baby, zoals  spier en vetmassa,  na de geboorte.  

Meer informatie over de PROMIS-studi​​e​