• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verloskunde

Beeld zwangere vrouw

Verloskunde van het UMCG is verdeeld in:

  • Prenatale diagnostiek: voor het opsporen en zo mogelijk behandelen van aanlegstoornissen en ziekten bij het ongeboren kind.
  • Klinische Verloskunde: de zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Het gaat hierbij om zwangerschappen en/of bevallingen met een medische indicatie. Vrouwen die geen medische indicatie hebben, kunnen hun zwangerschap bij een verloskundige in hun eigen omgeving laten controleren, bijvoorbeeld bij de Verloskundige Stadspraktijk (VSP) op het terrein van het UMCG.