• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderwijs en onderzoek

Print 

Het UMCG is een universitair ziekenhuis. Bij de diverse specialismen vinden allerlei studies plaats die over het algemeen tot doel hebben de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Dit kan gebeuren door het toetsen van nieuwe behandelingsmethoden of het kritisch evalueren van al bestaande behandelingen. Vaak nemen meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd deel aan een studie.

U kunt gevraagd worden mee te willen werken aan een onderzoek wat binnen het specialisme Obstetrie plaatsvindt. Uiteraard zal de kwaliteit van de geboden zorg niet verschillen tussen patiënten die wel of niet willen meewerken aan een onderzoek. Onze prioriteit is en blijft natuurlijk altijd u een kwalitatief goede zorg aan te bieden in deze periode van uw leven.

Wanneer u besluit uw medewerking te willen verlenen aan een onderzoek krijgt u  van te voren duidelijke informatie over de opzet, het doel en het beloop van het onderzoek.