• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Mamma-ovariumcarcinoom

Print 

​Als bij meerdere (vooral naaste) familieleden eierstokkanker en/of borstkanker voorkomt, kan er sprake zijn van een erfelijke aanleg. Uw arts kan u dan voor erfelijkheidsonderzoek verwijzen naar de polikliniek voor erfelijke borst- en/of eierstokkanker, de MOC-poli (Mamma Ovarium Carcinoom polikliniek).

Erfelijkheidsonderzoek

Met een erfelijkheidsonderzoek& wordt uw familiegeschiedenis in kaart gebracht om een inschatting te maken hoe hoog de kans is dat u erfelijk belast bent. Als er een verhoogde kans is op een erfelijke aanleg, zal de klinisch geneticus voorstellen om DNA-onderzoek (bloedafname) te doen.

Als u drager blijkt te zijn van een erfelijke aanleg (bijvoorbeeld een verandering in het BRCA1 of BRCA2 gen) bespreken de chirurg en gynaecoloog met u welke keuzemogelijkheden er zijn, zoals regelmatige controle of preventieve operatie.

Erfelijke eierstokkanker

Bij ongeveer 5% van de vrouwen met eierstokkanker gaat het om een erfelijke vorm van eierstokkanker.

Erfelijke borstkanker

Meestal is borstkanker niet erfelijk, bij maar 5 à 10% van de vrouwen met borstkanker gaat het om een erfelijke aandoening. Aanwijzingen voor erfelijkheid zijn als het op jonge leeftijd voorkomt, als iemand borstkanker in beide borsten heeft (gehad) en als borstkanker in de familie voorkomt samen met eierstokkanker of jong prostaatkanker. Ook kenmerken van de borstkanker zelf kunnen wijzen op erfelijkheid, bijvoorbeeld als borstkanker ongevoelig is voor hormonen en HER2. De meest recente verwijsindicaties vindt u op: https://oncogen.nl/​​.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram