•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bezoek aan de polikliniek

Print 

Tijdens uw afspraak probeert de arts er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Hij zal uitleggen wat er gebeurt tijdens het onderzoek en waarom. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen.

Opleidingsziekenhuis

Omdat het UMCG een opleidingsziekenhuis is kan het zijn dat u gezien wordt door een coassistent (student geneeskunde) samen met de specialist of door een specialist in opleiding.

Onderzoeken

Het kan zijn dat u voorafgaand of aansluitend aan uw afspraak nog andere onderzoeken krijgt. U kunt hierbij denken aan bloedprikken, ECG (hartfilmpje) of bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum. U kunt daarom gevraagd worden of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit tot deelname, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u op deze site.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen van onderzoeken op hoogte worden gebracht. Dit is afhankelijk van het soort onderzoek en de procedure op de polikliniek. Op de polikliniek wordt u verteld hoe u bericht krijgt. Mogelijke manieren zijn:

  • Tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek
  • Via uw huisarts
  • Via een brief
  • Telefonisch