•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Specialiseren tot internist - vasculair geneeskundige

Print 

​​Sinds 2002 is Vasculaire Geneeskunde een door de Nederlandse Internistenvereniging erkend aandachtsgebied binnen de Interne Geneeskunde. Na een 4-jaar durende basisopleiding tot internist bestaat de mogelijkheid een specialisatie in de differentiatie Vasculaire Geneeskunde te volgen als een enkelvoudig profiel voor een periode van 2 jaar. Het is ook mogelijk om een stage van acht maanden voor een meervoudig profiel te volgen.

Vasculaire Geneeskunde is binnen de Interne Geneeskunde het onderdeel dat zich bezighoudt met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten van arteriën, venen en lymfvaten en de onderliggende metabole, hematologische, immunologische, genetische, fysische of toxische factoren.

Tijdens de opleiding wordt de fellow Vasculaire Geneeskunde opgeleid in hypertensie, dyslipidemie/atherosclerose, immunologie/vasculitis, stollings-/hemostasestoornissen en diabetes mellitus. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met andere vasculaire disciplines, zoals de vaatchirurgie, cardiologie, neurologie en interventieradiologie, en leert de fellow het principe van vaatechografie en andere beeldvormende technieken. De Vasculaire Geneeskunde is bij uitstek een multidisciplinair vak gezien de brede zorg voor patiënten met vasculaire pathologie en het vak kent een divers klinisch - en poliklinisch patiënten aanbod.

De opleiding Vasculaire Geneeskunde is in verschillende stages opgebouwd, die elkaar voor een deel overlappen. Voor de stage van algemene Vasculaire Geneeskunde worden tijdens de gehele opleiding poliklinische werkzaamheden verricht, waardoor ervaring met het langdurig volgen van vasculaire patiënten mogelijk wordt gemaakt. Via het consultensein is de fellow het eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis voor Vasculair Geneeskundige problematiek. Verder bestaat de opleiding uit het volgen van de volgende stages: lipidologie/primaire preventie, stolling/hemostase, immunologie/vasculitiden, vasculair functielaboratorium, vaatchirurgie/interventie radiologie, vasculaire neurologie en diabetes. Deze stages zijn verdeeld over de gehele opleidingsperiode.

Daarnaast participeert de fellow Vasculaire Geneeskunde in het verzorgen van onderwijs aan coassistenten en arts-assistenten. Gedurende de opleiding worden de landelijke onderwijsactiviteiten van het Internistisch Vasculair Genootschap gevolgd en is er tijd voor cursorisch onderwijs. Het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

Over het algemeen is de opleiding tot Internist-Vasculair Geneeskundige in het UMCG breed opgezet, met ruimte voor eigen initiatieven. Zo zijn er verschillende mogelijkheden tot verdere verdieping in het vakgebied middels wetenschappelijk onderzoek of specifieke stages naar keuze binnen onderdelen van de Vasculaire Geneeskunde.

Het opleidingsteam in het UMCG bestaat uit:

  • Prof. dr. A.J. Smit, internist - vasculair geneeskundige (opleider Vasculaire Geneeskunde)
  • Prof. dr. R.O.B. Gans, internist (opleider Interne Geneeskunde)
  • Dr. F.L.H. Muntinghe, internist - vasculair geneeskundige (hoofd Vasculaire Geneeskunde)
  • Dr. J.D. Lefrandt, internist - vasculair geneeskundige
  • Dr. E.J. Houwerzijl, internist - vasculair geneeskundige
  • Dr. D.J. Mulder, internist - vasculair geneeskundige


Meer informatie omtrent de door de NIV vastgestelde opleidingseisen voor de differentiatie Vasculaire Geneeskunde is te vinden op de website van de NIV.

Mocht u interesse hebben in een opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde, dan kunt u een afspraak maken met de opleider om de mogelijkheden van de Vasculaire Geneeskunde te bespreken.