•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het vaatlaboratorium

Print 

​Wat is het vaatlaboratorium?

Op het vaatlaboratorium wordt gekeken naar het functioneren van de bloedvaten. Een vaatonderzoek  kan nodig zijn wanneer het vermoeden bestaat dat er een vernauwing of verwijding  in één of meerdere slagaders is ontstaan. Het vaatonderzoek  kan eventuele vaatproblematiek aantonen of uitsluiten. Mede naar aanleiding van de uitslag van het vaatonderzoek bepaalt de vaatchirurg samen met de patiënt het vervolgtraject.

Wie werken op het vaatlaboratorium?

Op het vaatlaboratorium werken vaatlaboranten, ook wel vasculair diagnostisch laboranten genoemd. Dit zijn gediplomeerde en gespecialiseerde laboranten die zelfstandig onderzoeken van de bloedvaten uitvoeren.

Hoe verloopt het vaatonderzoek?

De patiënt wordt in liggende of staande houding onderzocht, afhankelijk van de bloedvaten die in beeld gebracht moeten worden. De laborant beweegt een transducer over de huid. Hiermee worden bloedvaten beoordeeld. Soms is het nodig om wat druk uit te oefenen door op de huid te drukken. Bij een duplexonderzoek van de benen wordt met behulp van een bloeddrukmanchet de bloeddoorstroming gemeten. Bij een duplexonderzoek van de armen wordt zo nodig een stuwband aangebracht. De uitslag van het onderzoek wordt door de behandelend arts met patiënt besproken.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram