•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Rationale Therapietrouw

Print 

​​​​​Met name door een ouder wordende samenleving is er een gestage groei van het aantal mensen met één of meerdere (multimorbiditeit) chronische ziekten. Dit vraagt om een brede aanpak waar levenslang geneesmiddelgebruik vaak onderdeel van is. De meeste medicijnen hebben hun waarde reeds goed bewezen in grote, strikt gereguleerde klinische studies en zijn op basis daarvan goedgekeurd door de registratie autoriteiten (in Nederland: CBG) en vergoed door de zorgverzekeraar. Echter, in de dagelijkse praktijk is de effectiviteit van medicijnen vaak een stuk lager. Een belangrijke reden is onvoldoende therapietrouw. Therapie-ontrouw komt in meer of mindere mate voor bij naar schatting de helft van de geneesmiddelgebruikers, waarbij exacte cijfers vaak afhankelijk zijn van het type middel en de definitie van therapietrouw. Een recent rapport van de OECD schat dat therapie-ontrouw, alleen al in de Europese Unie, geassocieerd is met jaarlijks bijna 200.000 sterfgevallen en €125 miljard aan potentieel vermijdbare directe (bijv. ziekenhuisopnames, verspilling van medicatie) en indirecte (bijv. verlies van arbeidsproductiviteit) kosten.

In de afgelopen is er, ondanks verschillende goede initiatieven, weinig vooruitgang geboekt in therapietrouw. Redenen hiervoor zijn o.a. de fragmentatie van therapietrouw onderzoek, beperkte bewustwording van het thema bij zorgverleners en beleidsmakers, een tekort aan (implementatie van) bewezen effectieve interventies en weinig incentives (zoals vergoeding) in de dagelijkse zorgpraktijk. Om echt een verandering teweeg te brengen in de mate van therapietrouw, om beter gebruik te maken van onze huidige geneesmiddelen en om uiteindelijk bij te dragen aan het gezond ouder worden is het tijd om de krachten te bundelen in één expertise centrum dat functioneert als zowel een kennis- als implementatie platform.

In 2019 nam een consortium van de Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen het initiatief tot oprichting van het Medication Adherence Expertise Center Of the northern Netherlands (MAECON). MAECON is een uniek multidisciplinair therapietrouw expertise centrum dat expertise vanuit verschillende domeinen (van o.a. medische en farmaceutische kennis tot aan experts op het gebied van big data, technologie, psychologie, sociologie, gezondheids economie, health services en gedragswetenschappen) onder één dak samenbrengt.

MAECON's missie is om chronisch geneesmiddelgebruik en therapietrouw te optimaliseren tegen minimale kosten en op elk niveau van onderzoek, zorg en educatie.​​​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram