• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Ouderengeneeskunde

Print 

​Het UCO maakt deel uit van het UMCG en biedt gespecialiseerde zorg aan oude tot zeer oude mensen. Vaak betreft het patiënten die meerdere ziekten tegelijkertijd hebben. Soms gaat het om een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, vaak samen met het gebruik van verschillende geneesmiddelen. Deze combinatie van ziekten leidt tot een hoge kwetsbaarheid. Dit kan zich uiten in vallen of verminderde zelfredzaamheid. In het centrum werken verschillende medische en paramedische specialismen nauw samen.

Organisatie

Het UCO komt voort uit de afdeling Geriatrie en heeft een eigen polikliniek voor poli- en dagklinische behandeling. Voor de meeste vraagstellingen blijft de patiënt een dagdeel op deze afdeling. De internist ouderengeneeskunde (geriater) coördineert de zorg. Verder heeft het UCO een consultatieve dienst voor opgenomen patiënten. De consultatieve dienst is een vraagbaak en adviseur voor artsen van oude (geriatrische) patiënten die opgenomen zijn op andere afdelingen van het UMCG. Meer informatie over de gang van zaken bij het UCO vindt u via de links onderaan deze pagina.

Doel en werkwijze

Het UCO biedt de oudere patiënten medische zorg, gericht op een goede kwaliteit van leven. Hoewel de gemiddelde leeftijd van patiënten van het UCO boven de zeventig jaar ligt, staat niet de leeftijd maar de kwetsbaarheid van de patiënt centraal.
Andere kernelementen van het UCO:

 • Goede afstemming van de zorg /coördinatie

Door de combinatie van ziekten zijn veel ouderen bij meerdere specialisten onder behandeling. Dit leidt soms tot verwarring en niet optimaal op elkaar afgestemde zorg. Het UCO streeft na dat patiënten zorg op maat krijgen.

 • Het welbevinden van de patiënt staat centraal

Voor elk probleem zijn vaak meerdere oplossingen. Het UCO probeert, samen met de patiënt, voor oplossingen te kiezen, die het best bij het welzijn van de patiënt passen. Dit kan betekenen dat de behandeling van een bepaalde ziekte medisch gezien niet de meest voor de hand liggende keuze lijkt, maar voor het algeheel welbevinden van de patiënt wel de beste keuze is.

 • Multi- en interdisciplinaire zorg

Bij het UCO werken verschillende professionals. De internist ouderengeneeskunde (geriater) coördineert de zorg samen met de verpleegkundig consulent. Daarnaast bestaat het behandelend team uit een neuroloog, een ouderen psychiater, een neuropsycholoog en een fysiotherapeut. Ook worden afhankelijk van de zorgvraag andere specialisten en paramedici betrokken bij het onderzoek en de behandeling. Bij het onderzoek en de behandeling zijn dus meerdere professionals tegelijkertijd betrokken. Daardoor kan het UCO de complexe problemen van de oudere patiënt sneller in kaart brengen. Dit levert dit een breder inzicht op in zijn problematiek. Door de verkregen inzichten en goede coördinatie wordt de patiënt sneller en adequaat behandeld en worden niet-noodzakelijke opnames vaak voorkomen.

Topreferent/topklinisch

Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. Het UCO heeft in de loop der jaren (voorheen als afdeling Geriatrie) bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van geheugenstoornissen. Door de samenwerking met de afdelingen neurologie en psychiatrie is ervaring verworven in de diagnostiek van bijzondere vormen van dementie. Ook de beschikbaarheid van een PET-scan en een MRI-scan heeft hieraan bijgedragen. Het UCO coördineert het Alzheimercentrum Groningen in oprichting.
Een ander belangrijk onderdeel van de zorg is aandacht voor voorlichting en begeleiding van familieleden van patiënten. Dit gebeurt door een van de verpleegkundige specialisten in samenwerking met een neuropsycholoog en een maatschappelijk werker van de afdeling.
Het UCO heeft ook een valpoli. Hier wordt de diagnostiek gedaan naar de oorzaken van vallen bij oude mensen. Als de oorzaken bekend zijn, start een behandeling om het vallen te voorkomen. Dit gebeurt in samenwerking met de afdelingen Neurologie, Vasculaire Geneeskunde en Revalidatiegeneeskunde.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UCO onderzoekt de medisch-biologische en psychosociale aspecten van veroudering in combinatie met elkaar. Een belangrijk deel van het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma "Kwetsbaarheid, zelfmanagement en welbevinden". Doel van dit programma is inzicht te verwerven in het algemeen welbevinden en de kwaliteit van leven van oude mensen. Zo kijken de onderzoekers naar wat welbevinden betekent op latere leeftijd en hoe welbevinden te bereiken of te behouden is.

Een tweede belangrijke onderzoekslijn binnen dit programma kijkt naar hoe de geriatrie actief kan bijdragen aan het welbevinden van oude mensen. Dit onderzoek is samengebracht in GRIP: GRoningen Interventie Programma. Binnen GRIP worden methodes bedacht om het welbevinden van oude mensen te verhogen. Zij leren deze methodes met behulp van het GRIP aan.

De derde onderzoekslijn is gericht op het ontstaan van geheugenstoornissen. De belangrijkste vraag daarbij is of er een verband bestaat tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte) en het ontstaan van geheugenstoornissen. Dit onderzoek is een onderdeel van de PREVEND-studie. Meer informatie over de PREVEND studie vindt u via de link onder aan deze pagina.

Verder werkt het UCO samen met de afdelingen Chirurgie (LIFE studie; preventie van delier) en Orthopedie om de zorg rondom geopereerde oude mensen te verbeteren. Operaties bij oude mensen gaan vaak gepaard met problemen. Bekende voorbeelden hiervan zijn verwardheid na de operatie en aandoeningen van hart en longen. Ook zijn er vaak problemen met de voeding doordat mensen na de operatie een slechte eetlust hebben. Veel van deze problemen kunnen waarschijnlijk voorkómen of verminderd worden als ze in een vroeg stadium worden herkend en behandeld. Oude mensen zullen daardoor na een operatie waarschijnlijk sneller en in een betere conditie het ziekenhuis verlaten.

In samenwerking met de afdelingen psychiatrie en nucleaire geneeskunde vindt onderzoek plaats naar veranderingen in voedingstransporten naar de hersenen bij ouderen in relatie tot stemmingsstoornissen.

Het UCO coördineert het Groningse deel van de NESDO (Nederlandse Studie naar depressie bij ouderen), een landelijke studie naar het beloop van depressie en angst bij ouderen.

Opleiding en Onderwijs

Naast patiëntenzorg en onderzoek, verzorgt het UMCG ook opleidingen en onderwijs. Het UCO heeft een werkplaatsfunctie voor studenten Geneeskunde. Ook werkt het UCO mee aan de opleiding van arts-assistenten tot internist en biedt de afdeling internisten en psychiaters de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de ouderengeneeskunde. Arts-assistenten uit de andere specialismen zullen voor  hun opleiding meer kennis van de groep kwetsbare ouderen kunnen opdoen. Er is een samenwerking met de faculteit tandheelkunde, zowel wat betreft de patiëntenzorg als de opleiding tandheelkunde bij ouderen (gerodontologie). Studenten psychologie kunnen op de afdeling een stage neuropsychologie doen.
In de toekomst zullen er nog meer opleidingen volgen. In ontwikkeling zijn:

 • extra opleiding ouderengeneeskunde voor huisartsen; 
 • psychotherapie voor ouderen;
 • nurse practitioner met aandachtsgebied ouderen (samen met de Hanzehogeschool);
 • verpleeghuisgeneeskunde (in samenhang met de opleiding huisartsgeneeskunde en de bij- en nascholingsprogramma’s voor de huisartsgeneeskunde).  

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram