• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onbegrepen achteruitgang (bij ouderen)

Print 

U (of uw partner, ouder of familielid) was de afgelopen jaren redelijk stabiel. U had tijdens die periode wel af en toe lichamelijke klachten en u heeft wellicht één of meerdere chronische ziekten, maar deze waren tot dusver onder controle. De laatste tijd is daar echter een verandering in gekomen. Het gaat u nu (veel) slechter, zonder dat er door u of uw huisarts een duidelijk aanwijsbare reden voor te geven is. Dit heet ook wel de ‘knik in het functioneren’. Soms is gewichtsverlies het enige dat opvalt, soms zijn er meerdere klachten. Ook kan het zijn dat u zich plotseling minder goed redt in uw vertrouwde omgeving.

Dergelijke  problemen zijn vaak het gevolg van een of meer onderliggende ziekten. Uw medicijnen kunnen daar ook een belangrijke rol bij spelen. Uw huisarts of medisch specialist heeft u doorgestuurd naar het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde (UCO) voor verder onderzoek.

Het onderzoek

Bij het UCO onderzoeken een arts en een verpleegkundige u. De arts is een internist ouderengeneeskunde. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische zorg voor ouderen. Zij stellen vragen over uw klachten en aandoeningen. Ook stellen zij vragen over uw stemming en uw situatie thuis. De arts doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek bij u. De verpleegkundige doet enkele algemene testen om een indruk te krijgen van uw geestelijk functioneren. Hij test bijvoorbeeld uw geheugen door het stellen van vragen. Hierna kan aanvullend onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld bloedprikken, het maken van een hartfilmpje (ECG) of een röntgenfoto. Als het nodig is, wordt u daarbij begeleid.

Na deze onderzoeken kunt u weer naar huis. Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is. Er wordt voor u een nieuwe afspraak gemaakt en u komt daarvoor op een andere dag terug.

Uitslag van het onderzoek

Voor de uitslagen van het onderzoek komt u op een andere dag terug bij het UCO. Tijdens het gesprek zal de arts u vertellen welke behandeling eventueel mogelijk is. Uw doorverwijzer, in de regel uw huisarts, ontvangt schriftelijk bericht van het onderzoek, het vervolg en eventuele behandelmogelijkheden.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de ziekten die de oorzaak zijn van uw achteruitgang. De behandeling kan bestaan uit (een combinatie van):

  • aanpassing van uw medicatie (verminderen, veranderen of toevoegen van medicijnen);
  • aanpassing van uw thuissituatie, bijvoorbeeld door het inschakelen van extra thuishulp of gebruik van ‘tafeltje dekje’.
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram