• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek

Print 

Het UCO neemt deel aan een groot aantal wetenschappelijke en gecombineerde netwerken.

 • Er is een bestuurlijke afspraak tussen de EVEAN-groep, Menzis en het UMCG over een regionaal Programma Ouderenzorg. Er zijn zes deelprojecten. De inhoudelijke aansturing van deze programma’s gebeurt vanuit het UCO en de afstemming vindt plaats in een stuurgroep, waar de raden van bestuur van deze instellingen rechtstreeks zitting in hebben.
 • Het UCO is stakeholder in het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) onder leiding van prof. dr. J. Ormel.
 • Binnen de onderzoeksschool SHARE wordt het niet-biomedische verouderingsonderzoek inclusief het ICPE aandeel gecentraliseerd.
 • In samenwerking met de biologische psychiatrie en nucleaire geneeskunde vindt onderzoek plaats naar veranderingen in transporten door de bloedhersenbarrière in relatie tot stemmingsstoornissen bij ouderen.
 • Het UCO coördineert het Groningse deel van de NESDO-studie. Dit is een Nederlandse studie naar het beloop van depressie en angst bij ouderen.
 • Het UCO is vertegenwoordigd in de wetenschapscommissie van LifeLines.
 • Het UCO is samen met de afdeling Neurologie coördinator van het Alzheimercentrum Groningen.
 • Het UCO doet samen met de afdeling Medische psychologie onderzoek naar de medisch-biologische en psychosociale aspecten van veroudering. Een belangrijk deel van het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ’Kwetsbaarheid, zelfmanagement en welbevinden’. Doel van dit programma is inzicht te verwerven in het algemeen welbevinden en de kwaliteit van leven van oude mensen. Zo kijken de onderzoekers naar wat welbevinden betekent op latere leeftijd en hoe welbevinden te bereiken of te behouden is.
 • Een tweede belangrijke onderzoekslijn binnen dit programma kijkt naar hoe de geriatrie actief kan bijdragen aan het welbevinden van oude mensen. Dit onderzoek is samengebracht in GRIP: GRoningen Interventie Programma. Binnen GRIP worden methodes bedacht om het welbevinden van oude mensen te verhogen. Ook werkt GRIP mee aan het invoeren van deze (bewezen) welzijn bevorderende methodes.
 • Het UCO neemt deel aan het PREVEND-onderzoek. De onderzoeksvraag richt zich op het ontstaan van geheugenstoornissen. De belangrijkste vraag daarbij is of er een verband bestaat tussen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en het ontstaan van geheugenstoornissen.
 • Het UCO werkt samen met de afdelingen Chirurgie (LIFE studie; preventie van delier bij oude chirurgisch-oncologische patiënten) en Orthopedie om de zorg rondom geopereerde oude mensen te verbeteren.
 • Vanuit het UCO is een regionaal netwerk verpleeghuisgeneeskunde opgericht met zorgprogramma’s, onderzoeksprogramma’s en bij- en nascholing.
 • Het UCO is verbonden met het Interuniversity Center For Social Science Theory and Methodology (ICS).
 • Er is een samenwerking met de geriatrie van het Medisch Centrum Leeuwarden op onderzoeksgebied.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram