• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Informatie voor verwijzers

Print 

​Het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde (UCO) beschikt over een eigen polikliniek, een dagbehandelingcentrum en een consultatieve dienst voor opgenomen patiënten. Op de polikliniek en het dagbehandelingcentrum worden patiënten afhankelijk van de vraagstelling gezien. Elk onderdeel van het zorgaanbod heeft zijn eigen spreekuur en werkwijze, zodat elke patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. De patiënt is bij het eerst bezoek meestal een dagdeel aanwezig. Meer informatie over organisatie en werkwijze van het UCO is te vinden onder het kopje ‘Aanvullende informatie voor professionals’ op de afdelingshomepage.

Wie kunt u verwijzen

U kunt een patiënt om diverse redenen verwijzen naar het UCO. Meestal gaat het om oude tot zeer oude patiënten met meerdere problemen op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied.

Het zorgaanbod van het UCO bestaat uit diagnostiek en waar mogelijk behandeling van:

 • onbegrepen achteruitgang;
 • meerdere lichamelijke aandoeningen;
 • vallen of de angst om te vallen;
 • geheugenproblemen;
 • acute verwardheid;
 • psychische stoornissen en lichamelijke aandoeningen;
 • advies in moeilijke behandelbeslissingen.

Onbegrepen achteruitgang

De zogenaamde ‘knik in het functioneren’. De oudere patiënt die al jaren (vaak ondanks verschillende chronische ziekten) redelijk stabiel functioneerde, maar het niet meer redt zonder duidelijk aanwijsbare reden. Soms is gewichtsverlies het enige dat opvalt of zijn er meerdere atypische klachten. Ook kan het zijn dat de patiënt onbegrepen opeens meer zorg nodig heeft. Deze problemen zijn vaak het gevolg van een of meer onderliggende aandoeningen. De medicatie van de patiënt kan eveneens een rol spelen.

Meerdere lichamelijke aandoeningen

Hier gaat het om de patiënt met verschillende chronische ziekten die mogelijk onderling met elkaar te maken hebben. Er kan een probleem ontstaan in het toewijzen van de klachten, bijvoorbeeld dyspnoe bij hartfalen en/of COPD. Ook kan het zijn dat er de patiënt geneesmiddelen krijgt die mogelijk ongewenste interacties met elkaar hebben. Daarnaast kan het zo zijn dat bij deze patiënten behoefte is aan een specialistische regisseur van de multi-morbiditeit.

Vallen of angst om te vallen

De patiënt die valt of zoveel angst heeft om te vallen dat  zijn zelfstandigheid in gevaar komt. Tijdens een gezamenlijk spreekuur met een fysiotherapeut, gespecialiseerd op het gebied van ouderen, probeert het behandelend team de oorzaak van het vallen te achterhalen. Het team richt zich daarbij vooral op de behandelbare oorzaken. Ook een neuroloog en vasculair geneeskundige kunnen betrokken worden bij de diagnostiek en behandeling.

Om het behandeld team een beeld te geven van de te verwachten problematiek kunt u de gestructureerde verwijzing gebruiken (zie link onderaan deze pagina). De patiënt krijgt bij de uitnodiging voor de valpoli een korte vragenlijst toegestuurd om vooraf in te vullen.

Geheugenproblemen, verdenking dementiesyndroom

U verdenkt uw patiënt van dementie. Het geheugen van de patiënt werkt (schijnbaar) minder goed dan vroeger. De patiënt heeft meer moeite om dingen te onthouden, zoals namen, gezichten, en telefoonnummers. Ook kan het zijn dat er stoornissen zijn in de praxis (bijvoorbeeld het niet meer kunnen bedienen van nieuwe apparaten), of woordvind- of benoemstoornissen. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een vrij plotselinge verandering van karakter of gedrag.
Naast diagnostiek en behandeling is er een poliklinisch begeleidingstraject voor de patiënt en zijn familie.
Het UCO legt zich speciaal toe op gedragsverandering of zeer moeilijk te hanteren gedrag. Ook angst voor dementie kan een reden zijn om de patiënt te verwijzen.

Acute verwardheid

Op alle werkdagen is er een spreekuur voor acuut verwarde patiënten. De patiënt kan dezelfde of eventueel de volgende dag worden gezien. Er wordt diagnostiek verricht naar mogelijke behandelbare onderliggende ziekten en een behandeladvies gegeven. Er is contact met enkele verpleeghuizen in de regio. Indien de zorg voor een patiënt in de thuissituatie niet meer haalbaar is, kan er in overleg een tijdelijke verpleeghuisopname plaatsvinden.
Onder aan deze pagina staat een link naar een website met meer informatie over dit onderwerp.

Psychische problemen  en lichamelijke aandoeningen

Het is niet altijd eenvoudig om lichamelijke klachten te duiden. Is de mate van vermoeidheid of verminderde activiteit passend bij de mate van ziek zijn? Is de patiënt vooral lichamelijk ziek of meer depressief? Naarmate de patiënt ouder wordt kan het moeilijker zijn lichamelijke en psychische ziekten van elkaar te scheiden. Door de samenstelling van het multi- en interdisciplinair behandelteam is het UCO bij uitstek geschikt om dit soort vragen te beantwoorden.

Advies in moeilijke behandelbeslissingen

Niet alles moet wat kan. Soms is het moeilijk om tot een beslissing te komen. Moet de patiënt nu wel of niet voor onderzoek of behandeling worden verwezen Hierin kan het UCO als deskundig klankbord functioneren.

Hoe te verwijzen

U kunt uw verwijsbrief faxen naar het secretariaat van het UCO. Het UMCG roept uw patiënt op binnen14 dagen na ontvangst van de doorverwijzing.
Wilt u in ieder geval altijd de volgende gegevens vermelden:

 • reden van verwijzing;
 • relevante voorgeschiedenis (ook psychisch);
 • actuele medicatie;
 • eventueel naam en adres van de contactpersoon als de oproep niet naar het adres van de patiënt maar naar een ander adres gestuurd moet worden;
 • uw faxnummer.

Voor het zorgaanbod vallen en psychische klachten stuurt u bij voorkeur een gestructureerde verwijsbrief toe. U kunt hiervoor het webformulier onder aan deze pagina downloaden.

Fax- en telefoonnummer voor aanmelding:

 • regulier: fax (050) 361 88 88
 • spoed: tel (050) 361 8 361 of 361 61 61 spoedsein 77130

Aanmelding en wachttijden

De tijd tussen verwijzing en het bezoek van de patiënt aan het UCO is ongeveer vier weken. Per zorgtraject kan de wachttijd verschillend zijn.
Op indicatie kan de wachttijd worden bekort. U kunt daartoe het best telefonisch overleggen met de dienstdoende internist ouderengeneeskunde (geriater) van het UCO via (050) 361 83 61.

Spoedverwijzingen

Indien u wenst dat uw patiënt met spoed wordt gezien kunt u het best telefonisch overleggen met de dienstdoende internist ouderengeneeskunde (geriater) via (050) 361 83 61.
 
Berichtgeving van het UMCG
Correspondentie: voorlopig bericht binnen drie dagen na bezoek, definitief bericht binnen drie weken.

Adres en telefoonnummer

Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde (UCO)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
telefoon: (050) 361 8 361
fax (050) 361 88 88
e-mailadres: Contact

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram