• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Afdeling Ouderengeneeskunde-Geriatrie

Print 

De afdeling Ouderengeneeskunde-Geriatrie van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) richt zich op onderzoek, (interdisciplinaire) samenwerking en opleiding en nascholing van verpleeghuisartsen in het Noorden. 

Vervolgopleiding tot verpleeghuisarts

In september 2008 is de vervolgopleiding tot verpleeghuisarts in Groningen gestart. Belangrijke speerpunten zijn het opzetten van de interdisciplinaire opleidingsmodulen en de extra aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Om deze uitgangspunten te waarborgen is onder andere een regionaal programma in het UMCG opgezet voor discipline overstijgend onderwijs in de medische vervolgopleidingen. Het speerpunt ‘Healthy aging’ van het UMCG ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek rond ouderen en verpleeghuiszorg.
Meer informatie over de vervolgopleiding in Groningen kunt u vinden op www.wenckebachinstituut.nl.

De opleiding start als dependance van het opleidingsinstituut GERION van VUmc Amsterdam in nauwe samenwerking met de afdeling Ouderengeneeskunde-Geriatrie van het UMCG. Meer informatie over de vervolgopleiding tot verpleeghuisarts kunt u vinden op www.gerion.nl.

Contact

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de afdeling of de vervolgopleiding tot verpleeghuisarts in Groningen dan kunt u contact opnemen via Contact.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram