• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Samenwerking met partners buiten het UMCG

Print 

Het UCO werkt samen met partners uit de zorgketen in de regio. Bijvoorbeeld met  de Academische Huisartsenpraktijk Groningen, de disciplinegroep huisartsgeneeskunde en de GGz (Lentis). Voor huisartsen biedt het UCO een laagdrempelige beschikbaarheid van klinische expertise. Het bestaande regulier overleg over casuïstiek is hiervan een voorbeeld, eveneens als de mogelijkheid om samen met de huisarts een patiënt thuis te bezoeken.

Het UCO is stakeholder in het Landelijk Dementieprogramma Groningen (LDPG) met een regionale dekking voor verpleeghuizen, GGZ, thuiszorg en cliënt- en mantelzorgvertegenwoordiging. In dit programma participeren ook het zorgkantoor en de provincie Groningen. Het LDPG gaat zich vooral toeleggen op de positie van de mantelzorg en de afstemming van de ketens tussen de zorgaanbieders.

Er is een lang bestaande samenwerkingsovereenkomst met de GGZ Drenthe voor de verpleeghuiszorg en de ouderenpsychiatrie.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram