• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

 

Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) 

Het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) is onderdeel van het UMCG en komt voort uit de afdeling Geriatrie. Na vernieuwing van het zorgaanbod en het gereedkomen van een eigen polikliniek is het UCO op 10  december 2007 gestart. In het centrum werken verschillende medische en paramedische professionals nauw samen aan de zorg voor ouderen. Het UCO biedt oudere patiënten medische zorg, gericht op een goede kwaliteit van leven. Hoewel de gemiddelde leeftijd van de patiënten boven de zeventig jaar ligt, staat niet de leeftijd, maar de kwetsbaarheid van de patiënt centraal. Vaak betreft het ouderen die meerdere ziekten tegelijkertijd hebben. Soms gaat het om een combinatie van lichamelijke én psychische klachten, samen met het gebruik van verschillende geneesmiddelen. Deze combinatie van ziekten leidt tot een hoge kwetsbaarheid. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in vallen of verminderde zelfredzaamheid.

Goede afstemming van de zorg

Veel oudere patiënten hebben meerdere ziekten en zij zijn vaak bij meerdere specialisten onder behandeling. De geboden vormen van zorg door de verschillende specialisten (en soms ook op verschillende locaties) zijn niet altijd optimaal op elkaar afgestemd. Niet alleen het hebben van meerdere ziekten, maar ook de behandeling bij verschillende specialisten leidt soms tot verwarring. Het UCO streeft er naar dat deze patiënten op één locatie zorg op maat krijgen.

Welbevinden patiënt centraal

Voor elk medisch probleem zijn vaak meerdere oplossingen. Het UCO probeert, samen met de patiënt, voor oplossingen te kiezen die het best bij het welzijn van de patiënt passen. Dit kan betekenen dat de behandeling van een bepaalde ziekte medisch gezien niet de meest voor de hand liggende keuze lijkt, maar voor het algeheel welbevinden van de patiënt wel de beste keuze is.

Multi- en interdisciplinaire zorg

Bij het UCO werken verschillende professionals. De internist ouderengeneeskunde (geriater) coördineert de zorg, samen met de verpleegkundig consulent. Daarnaast bestaat het behandelend team uit een neuroloog, een ouderenpsychiater, een neuropsycholoog en een fysiotherapeut. Ook worden, afhankelijk van de zorgvraag, andere specialisten en paramedici betrokken bij de behandeling. Door bij het onderzoek en de behandeling meerdere professionals tegelijkertijd te betrekken, kan het UCO de complexe problemen van oudere patiënten sneller ontrafelen. Hierdoor worden de patiënten beter behandeld en worden niet-noodzakelijke opnames vaak voorkomen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram