• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Weer naar huis

Print 

Uw behandelaar besluit samen met u wanneer u naar huis kunt.  Na uw ontslag blijft u waarschijnlijk enige tijd onder poliklinische controle. Uw behandelend arts informeert u hierover. Uw huisarts krijgt bericht over uw behandeling en ontslag.

Medicijnen, hulp- en verbandmiddelen

U krijgt een recept mee als u thuis medicijnen, hulp- of verbandmiddelen moet blijven gebruiken. U kunt meteen na uw ontslag met dit recept naar Apotheek de Sprong, in de ontvangsthal van het UMCG. Na overleg met u wordt uw eigen apotheek hiervan op de hoogte gesteld. U kunt daar dan later de benodigde medicijnen voor de vervolgbehandeling halen.

Thuiszorg

Als u na uw opname of behandeling thuiszorg nodig heeft, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige. Een transferverpleegkundige komt bij u langs op de verpleegafdeling om te bekijken wat er nodig is en regelt dit voor u. U kiest zelf de organisatie van wie u thuiszorg wilt.

Opname in een verpleeghuis

Soms kunt u nog niet naar huis na opname. U kunt dan naar een verpleeghuis. De transferverpleegkundige komt dan bij u langs om met u te bespreken welke zorg u nodig heeft. Zij zal de indicatie voor het verpleeghuis en de opname in het verpleeghuis voor u regelen. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een toiletstoel, ondersteek (po), rolstoel of douchestoel kunt u ongeveer een half jaar lenen bij de thuiszorgorganisatie in uw gemeente.

U kunt voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen en zorgartikelen ook terecht in de Hulpmiddelenservice& - shop CRUC in de Winkelstraat van het UMCG. Op locatie Beatrixoord staat een CRUC servicebalie bij het tuincafé.

U kunt kleine hulpmiddelen/artikelen hier direct ophalen. De meeste hulpmiddelen kunt u gratis lenen, ongeveer 3 tot 6 maanden. Daarna doet u een nieuwe aanvraag in bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

Cruc is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.

Voor een aantal hulpmiddelen zoals een hoog-laag bed of een decubitusmatras heeft u een indicatie nodig. De transferverpleegkundige kan een indicatie voor u aanvragen en de hulpmiddelen bij u thuis laten bezorgen.

WeHelpen

Als u tijdens of na uw opname hulp nodig heeft, dan kunt u ook een hulpvraag plaatsen op de website wehelpen.nl. Bijvoorbeeld voor boodschappen doen, hond uitlaten of koken. WeHelpen brengt vraag en aanbod van hulp bij elkaar. WeHelpen is een coöperatie, waar het UMCG lid van is. Door hieraan deel te nemen willen we een bijdrage leveren aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. WeHelpen is gratis en voor iedereen.

Vervoer naar huis

Tijdens het ontslaggesprek bespreekt uw behandelaar met u hoe u naar huis kunt. In principe regelt u het vervoer naar huis zelf. Als u met een ambulance of rolstoeltaxi naar huis moet, dan regelt de medische administratie van de afdeling dit voor u. Een taxi en ambulance worden alleen vergoed als het vervoer medisch noodzakelijk is.

Een rolstoeltaxi kunt u alleen bestellen als u een eigen rolstoel heeft. Overleg met uw zorgverzekeraar of deze reiskosten vergoed worden.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram