• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Visie

Print 

Kerntaken

Het UMCG en de afdeling Orthopedie hebben vier kerntaken:

 • Patiëntenzorg
 • Onderzoek
 • Opleiding 
 • Onderwijs


Het UMCG en de afdeling Orthopedie wil behoren tot de top in alle kerntaken.

Motto

Het motto van de afdeling Orthopedie is: ontwikkeling in beweging. De afdeling richt zich op ontwikkeling en innovatie van bovenstaande kerntaken op het gebied van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Missie

De afdeling Orthopedie behandelt zowel de standaard als de complexe aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het kenniscentrum Orthopedie loopt voorop in zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. In laboratoria en in de kliniek worden nieuwe concepten van behandeling (innovatie) ontwikkeld. De afdeling leidt toekomstige artsen en orthopeden op.

Visie

Patiëntenzorg
De zorg voor patiënten staat centraal. Het UMCG ‘bouwt aan de toekomst van gezondheid’ en werkt aan ‘Gezond ouder worden’.

De afdeling Orthopedie 

 • wil dat patiënten zelfstandig kunnen blijven functioneren zodat de kwaliteit van leven wordt gegarandeerd;
 • streeft naar een hoge patiënttevredenheid; 
 • wil een betere medisch-technische kwaliteit bieden dan de ziekenhuizen in de omgeving; 
 • is een topreferentie kliniek voor de regio voor de orthopedie van: sport, spine, revisies en infectie, oncologie, reuma, artrose, kind, enkel/voet;
 • zoekt steeds naar nieuwe en betere behandelmethoden of zorgconcepten; 
 • biedt naast topreferente zorg basiszorg. Zo kan er opleiding en onderwijs worden verzorgd en wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. De huidige productie basiszorg is nu toereikend voor deze doelen.


Onderzoek en innovatie

De afdeling Orthopedie

 • ontwikkelt nieuwe zorgconcepten. Dit kan een medisch-technische ontwikkeling zijn (zoals geheugenmetaal bij scoliose of minimaal invasieve chirurgie (MIS), maar ook nieuwe vormen van zorg voor of na operaties (zoals het Gezamenlijk Medisch Consult); 
 • doet onderzoek naar concepten van anderen, vooral ter validatie en implementatie in de kliniek. Er vindt onderzoek plaats binnen de volgende lijnen: sport, spine, revisies en infectie, artrose. Dit breidt de afdeling Orthopedie uit naar alle aandachtsgebieden als boven beschreven. De afdeling doet bij voorkeur translationeel onderzoek. Hierbij wordt bestaande kennis vertaald naar nieuwe en effectievere medicijnen en behandelmethoden. Het onderzoek wordt gedaan binnen onderzoeksscholen BMSA en SHARE. (zie onderzoeksvisie).


Opleiding en onderwijs

De afdeling Orthopedie

 • biedt assistenten een stimulerende en inspirerende opleiding;
 • ontwikkelt het analytisch vermogen van opleidingsassistenten; 
 • hecht waarde aan een goede attitude, kennisoverdracht aan studenten, assistenten, medewerkers en patiënten op onze aandachtsgebieden;
 • wil adequaat kennis overdragen van het bewegingsapparaat aan studenten Geneeskunde; 
 • geeft onderwijs aan andere studenten, bijvoorbeeld van BMT en bewegingswetenschappen; 
 • begeleidt studenten van allerlei faculteiten bij hun stages om over de randen van het vakgebied Orthopedie te kunnen kijken en daarmee de inhoud van Orthopedie te verdiepen.


Cultuur

De afdeling Orthopedie

 • gaat respectvol om met iedereen: patiënten, collegae, assistenten, studenten en medewerkers; 
 • heeft een voorbeeldfunctie voor de mensen opgeleid worden;
 • kent onderling vertrouwen; 
 • praat op een open manier met elkaar tijdens overlegsituaties; 
 • bespreekt problemen bij voorkeur in een persoonlijk gesprek;
 • zoekt bij nauwe samenwerking met elkaar naar ruimte (financieel, tijd, ondersteuning) voor zowel de ontwikkeling van de afdeling als die van het individu.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram