• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Specialisme Oogheelkunde

Print 

Oogheelkunde richt zich op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen in en rond het oog. Het specialisme is onderverdeeld in subspecialismen, zoals hoornvlies, glaucoom en kinderoogheelkunde. Oogartsen die zich gespecialiseerd hebben in een subspecialisme, hebben bijzondere kennis en ervaring op hun gebied.

De afdeling Oogheelkunde levert kwalitatief hoogstaande basis- en academische oogheelkundige zorg. De afdeling neemt deel aan multidisciplinaire werkgroepen van het UMCG. Hierin behandelen verschillende specialismen samen patiënten behandelen. Oogheelkunde is vooral een poliklinisch specialisme. Er zijn weinig opnames.

Organisatie

Patiënten kunnen door huisartsen, oogartsen uit andere ziekenhuizen of door andere specialisten worden verwezen voor alle oogheelkundige problemen. Consulten vinden op algemene of specialistische spreekuren plaats. Voor spoedgevallen is er een eerstehulpspreekuur, waar patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen.

De oogartsen worden ondersteund door:

  • technisch oogheelkundig assistenten (TOA)
  • verpleegkundigen
  • een physician assistant
  • een contactlensspecialist

Voordat u op het subspecialistische spreekuur van de oogarts komt, doet de TOA een voorbereidend oogheelkundig onderzoek. We kijken dan wat uw klacht is, en vragen naar uw gezondheid en eventuele medicijngebruik. Verder verrichten we oogmetingen om de gezichtsscherpte en de oogdruk te bepalen. Als het nodig is, druppelt de TOA uw ogen voor verder onderzoek. Eventueel aanvullend onderzoek, zoals een gezichtsveld of een lensmeting, voert de TOA ook uit.

Op de afdeling werkt een team van verpleegkundigen. Een deel heeft de zorg heeft voor de operatieplanning. Ze coördineren de organisatie rond een operatie. Verder geven verpleegkundigen voorlichting en instructies aan patiënten. Ook assisteren ze bij kleine ingrepen op de polikliniek.

De physician assistant ondersteunt de oogarts bij chronische, complexe aandoeningen, zoals uveitis.

De contactlensspecialist is gespecialiseerd is in het aanmeten van contactlenzen op medische en cosmetische indicatie.

Op de Polikliniek Revalidatie Slechtzienden (PRS) werkt de afdeling Oogheelkunde van het UMCG samen met VISIO, de regionale instelling voor revalidatie van slechtzienden en blinden.

Topreferent/ topklinisch

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Het diagnosticeren en behandelen van moeilijke en zeldzame oogheelkundige aandoeningen is een kerntaak van de afdeling. Voorbeelden van topklinische oogheelkundige zorg zijn te vinden op de website van de NFU.

Opleiding en onderwijs

Bij de afdeling Oogheelkunde volgen dertien artsen de vijf jaar durende opleiding tot oogarts. Alle assistenten-in-opleiding tot specialist (aios) werken onder supervisie van een oogarts. Studenten Geneeskunde (co-assistenten) doen op de afdeling praktijkervaring op. Ook zij werken onder supervisie van een oogarts. De afdeling heeft stageplaatsen voor orthoptisten, optometristen, physician assistants en verpleegkundigen. Verder levert de afdeling bijdragen aan bij- en nascholingen, cursussen en refereeravonden voor verwijzers.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling verricht zowel fundamenteel als klinisch onderzoek.

  • Fundamentele onderzoeksgebieden zijn het glasvocht/retina-onderzoek en de ontwikkeling van implanteerbare biomaterialen. Hierin werkt de afdeling nauw samen met andere disciplines.
  • Klinisch onderzoek wordt gedaan op het gebied van glaucoom en neuro-imaging. Samen met andere universitair medische centra worden gecontroleerde studies verricht naar nieuwe oogheelkundige medicatie.