•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Doel en uitgangspunten

Print 

​​Het UMCG Kinderlevercentrum behandelt aandoeningen aan lever, galwegen en alvleesklier bij kinderen. Het streven is hierin het beste centrum van Nederland te zijn en ook internationaal een vooraanstaande positie te verwerven.


Algemene uitgangspunten

 • Het UMCG Kinderlevercentrum biedt multidisciplinaire, hooggespecialiseerde zorg aan kinderen met goed- of kwaadaardige aandoeningen aan lever, galwegen of alvleesklier.
 • Na een juiste verwijzing komen kinderen binnen één week op het spreekuur van het UMCG Kinderlevercentrum. Als galwegatresie wordt vermoed, vindt de operatie binnen vijf werkdagen na afronding van de onderzoeken plaats.
 • De patiënt wordt zo mogelijk op één dag door alle betrokken specialisten gezien. Daarna wordt een gezamenlijk behandelplan opgesteld.
 • Het behandelplan wordt vastgesteld in een wekelijkse multidisciplinaire bespreking. Alle betrokken specialisten zijn daarbij aanwezig.
 • Als aanvullende diagnostiek nodig is, volgt die zo mogelijk binnen één week.
 • De betrokken specialisten informeren de ouders en de patiënt over het behandelplan. Afhankelijk van de diagnose gebeurt dit uiterlijk één week na het eerste polibezoek.


Patiëntenzorg

 • Diagnostiek, behandeling en follow-up zijn zoveel mogelijk geprotocolleerd volgens de laatste stand van de wetenschap.
 • Operaties worden standaard uitgevoerd door een team bestaande uit ten minste een kinderchirurg en een lever-/transplantatiechirurg.
 • Ondersteunende zorg maakt routinematig deel uit van de zorg aan de patiënt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen binnen de transplantatiezorg.
 • Er is een standaard patiëntenregistratieformulier waarop ook complicaties systematisch worden geregistreerd. Het UMCG Kinderlevercentrum neemt deel aan landelijke en internationale kwaliteitscontroles en registratiesystemen. Zo wordt een continue benchmark met andere (internationale) centra gewaarborgd.
 • Het UMCG Kinderlevercentrum streeft kwaliteitsaccreditaties na voor alle betrokken disciplines.
 • Behandelresultaten en kwaliteit van zorg worden gemeten in de vorm van PROM’s (Patient Reported Outcome Measures). Deze resultaten worden openbaar gemaakt. Hierbij is ook continue aandacht voor langetermijnuitkomsten met betrekking tot de kwaliteit van leven en de ontwikkeling van het kind en de ouders.


Onderzoek en onderwijs

 • Onderzoek is essentieel voor de verbetering van zorg.
 • Het UMCG Kinderlevercentrum initieert zowel basaal als klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert in internationale trials. Dit maakt het UMCG Kinderlevercentrum aantrekkelijk voor jonge, ambitieuze onderzoekers.
 • Het UMCG Kinderlevercentrum biedt hoogstaand onderwijs en een gedegen opleiding aan studenten, coassistenten, artsen-in-opleiding en fellows uit de diverse disciplines. Het multidisciplinaire karakter maakt het UMCG Kinderlevercentrum tot een ideale voedingsbodem voor talent uit de diverse specialismen.


Externe relaties

Het UMCG Kinderlevercentrum onderhoudt goede relaties met verwijzers, topreferente centra in het buitenland en patiëntenverenigingen.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram