•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wetenschappelijk onderzoek

Print 

​​​De Intensive Care Volwassen (ICV) heeft als missie het bouwen aan de toekomst van gezondheid van kritisch zieke patiënten door geïntegreerde excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De zorg die de ICV levert, betreft hoog-complexe patiënten, passend bij de profilering van het UMCG. Het onderzoek in deze patiëntengroep sluit dan ook aan bij de speerpunten van het ziekenhuis. ​​

​De laatste jaren concentreert het onderzoek van de ICV zich rondom twee hoofdthema’s. Het eerste hoofdthema is acute metabole en circulatoire ontregeling. Onderzoek binnen dit thema strekt zich uit van het ontrafelen van het onderliggende mechanisme (preklinisch) tot het herkennen, monitoren en behandelen van acute ontregeling (klinisch). Het tweede thema is infectie en infectiepreventie. Infecties leiden tot een slechtere uitkomst voor patiënten. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in optimale preventie en behandeling van infecties om daarmee de uitkomst te verbeteren.​

Medewerkers van de ICV verrichten zowel wetenschappelijk onderzoek bij patiënten, als in het laboratorium. Deze onderzoeken worden door de ICV ook in samenwerking met andere afdelingen uitgevoerd. Met name de afdelingen Anesthesiologie en Spoedeisende Hulp zijn hierin de logische partners binnen onderzoeksgroep GUIDE-CAPE (Critical care, Anesthesiology, Peri-operative and Emergency care). Daarnaast is er samenwerking met andere afdelingen in het UMCG en met partners in binnen- en buitenland.​

Om onze missie te bereiken wil de ICV voldoen aan lokale en internationale normen en waarden van goed onderzoek. Nederland heeft een duidelijke en strikte wetgeving als het gaat over wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Al het onderzoek op de ICV wordt beoordeeld door een onafhankelijke medische ethische toetsingscommissie (METc). Uitsluitend na deze goedkeuring kan wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden. Daarnaast zorgen we voor monitoring van al ons onderzoek en zijn er medewerkers van de ICV geschoold om wetenschappelijk onderzoek van andere afdelingen te monitoren.​

​​Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het researchbureau ICV via telefoonnummer (050) 361 28 20.​