•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding en onderwijs

Print 

​Het UMCG is een opleidingsziekenhuis waar ook binnen de ICV veel aandacht wordt besteed aan het opleiden en scholen van alle medewerkers die bij de behandeling van uw familielid  is betrokken.

Het onderwijsbureau van de ICV coördineert en organiseert alle onderwijsactiviteiten binnen de ICV. Op de ICV vinden voortdurend ontwikkelingen plaats in de zorg voor patiënten, daarom is een continu leerproces voor iedere arts én verpleegkundige erg belangrijk. Dit onderwijs wordt zoveel mogelijk multidisciplinair georganiseerd .

De ICV heeft opleidingsplaatsen voor fellows (intensivisten in opleiding) beschikbaar. De opleiding staat onder leiding van de hoogleraar Onderwijs. Tevens lopen in het kader van hun opleiding arts assistenten  van de afdelingen anesthesiologie, interne geneeskunde, chirurgie, spoedeisende hulp en neurochirurgie binnen de ICV stage . Daarnaast zijn arts-assistenten (niet in opleiding) ten behoeve van de patiëntenzorg aangesteld.

De gediplomeerde Intensive Care verpleegkundigen volgen regelmatig theoretische en praktische bijscholing om hun bekwaamheid op peil te houden. Daarnaast worden ook praktische vaardigheden getraind en getoetst, zoals bijv. het oefenen van een reanimatie. 

Binnen de ICV worden jaarlijks  veel verpleegkundigen opgeleid tot Intensive Care Verpleegkundige. Deze opleiding duurt 18 maanden en heeft 3 startmomenten per jaar. Tijdens deze opleiding volgen de cursisten scholing aan het Wenckebach Instituut en werken & leren zij in de dagelijkse praktijk van de IC onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. Gedurende de opleidingsperiode neemt hun verantwoordelijkheid geleidelijk aan toe.

Ook zijn HBO-V studenten gedurende hun stageperiode werkzaam op de IC. Zij doen bijv. onderzoek bij het researchbureau. ​

Enkele geselecteerde recent afgestudeerde HBO-verpleegkundigen kunnen aansluitend aan de opleiding werkervaring binnen de ICV opdoen om daarna te kijken of ze in kunnen stromen in de reguliere IC-opleiding.

Daarnaast volgen een aantal IC-verpleegkundigen de HBO-V opleiding.