•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Informatie voor contactpersonen

Print 

Vanwege de privacy van de patiënt geven we alleen (telefonische) informatie aan de contactpersoon. U kunt onderling te regelen wie dit kan zijn en dit aan ons doorgeven. De contactpersoon kan dag en nacht telefonische informatie krijgen van de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt.

Familie en vrienden kunnen alleen via de contactpersoon informatie over de patiënt krijgen. Als de contactpersoon meer informatie of een gesprek met de arts wil, kan de verpleegkundige een afspraak regelen met de behandelend arts op de IC. Bij zo’n gesprek mogen meerdere naasten aanwezig zijn.

Verder geven we alleen informatie over de patiënt aan medebehandelaars die een behandelrelatie met de patiënt hebben, de huisarts en personen die door de patiënt (schriftelijk) gemachtigd zijn om informatie te ontvangen.

​Foto's, video's en social media

Vanwege de privacy van andere patiënten en medewerkers hebben we een paar regels:

  • Vraag eerst aan de verpleegkundige of u een foto's of video mag maken. Er mogen geen andere patiënten of medewerkers te zien of te horen zijn. Wees er daarom voorzichtig mee.
  • Plaats niet zomaar iets op social media, zeker niet als u geen toestemming van de patiënt heeft.

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met de privacy van onze patiënten en bezoekers.

​Rechten en plichten 

Patiënten en medewerkers van het UMCG hebben beide rechten en plichten. Het kan zijn dat een patiënt tijdens de opname op de IC niet zelf informatie tot zich kan nemen en besluiten te nemen over de behandeling. In dat geval wordt dit door een vertegenwoordiger van de patiënt uitgeoefend. In de wet is geregeld wie als vertegenwoordiger van de patiënt kan optreden. Meestal is dit een gezins- of familielid. Deze rechten en plichten staan ook in de brochure 'Uw opname in het ziekenhuis'. Voor meer informatie kunt u terecht bij Patiënteninformatie, telefoon: (050) 361 33 00.

Opmerkingen en klachten

De medewerkers van het UMCG vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u iets meemaakt waarover u niet tevreden bent. Lees meer over hoe u een klacht kunt bespreken. U kunt ook een medewerker van de klachtenopvang bellen via (050) 361 33 00. Deze medewerker vertelt u hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat en kan u ook informatie geven over uw rechten, klachtenprocedures en wettelijke regelingen. ​U kunt bij daar ook de brochure ‘Bent u niet tevreden? Vertel het ons!’ opvragen.

Via ‘Vertel het ons’ kunt u ons laten weten wat uw ervaringen met het UMCG zijn.