•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandelteam

Print 

​Op de IC werken veel verschillende mensen:

Artsen

Het team van artsen bestaat uit intensivisten (medisch specialisten), uitgebreid met  artsen die de opleiding tot intensivist volgen (fellows). Verder werken er verschillende arts-assistenten die zich, na het behalen van hun artsexamen, specialiseren en daarvoor een periode stage lopen. De artsen zijn 24 uur per dag op de IC aanwezig.

Verpleegkundigen

Het team van verpleegkundigen bestaat uit gediplomeerde IC-verpleegkundigen en verpleegkundigen die de opleiding tot IC-verpleegkundige volgen. Een belangrijke taak van de IC-verpleegkundige is het contact houden met, begeleiden en informeren van de patiënt én de familie.

Researchverpleegkundigen

Dit zijn IC-verpleegkundigen die voor patiënten zorgen en daarnaast ook onderzoeksgegevens verzamelen en uitwerken.

Zorgassistenten

Deze medewerkers helpen bij de directe zorg voor patiënten. Daarnaast hebben ze ook een taak in het beheer van de afdelingsvoorraad. Ook bij de zorgassistenten zijn continue medewerkers in opleiding.

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten zijn verantwoordelijk voor een zo vroeg mogelijke revalidatie van de patiënt op de IC.

Maatschappelijk werkers

Als een naaste of een familielid op de IC ligt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Met de maatschappelij kwerker kunt u praten over wat er gebeurd is of over praktische problemen die u tegenkomt.

Geestelijke verzorgers

Een opname in een ziekenhuis roept vaak vragen en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn voor patiënten en familie. Er is aandacht voor levens- en geloofsvragen, zingeving, ethische keuzes en spirituele ontwikkelingen.

Medewerkers medische administratie

Verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de administratie rondom de IC-opname en behandeling. Ze ontvangen ook het bezoek op de IC, kunnen ook hotelkamers voor overnachtingen regelen en sturen uitnodigingen voor de nagesprekken voor familie/naasten als dat nodig is.

Medisch instrumenteel medewerker

Controleert alle apparaten op de IC en verhelpt storingen.

Apotheek

Zorgt voor een goede verwerking en bereiding van medicijnen en beheren de medicijnvoorraad van de verschillende IC-units.

Facilitaire dienst

Verantwoordelijk voor de schoonmaak van de verschillende IC-units.