•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Rechten van de patiënt

Print 

Patiënten en medewerkers van het UMCG hebben beide rechten en plichten. Het kan zijn dat een patiënt tijdens de opname op de IC niet zelf informatie tot zich kan nemen en besluiten te nemen over de behandeling. In dat geval wordt dit door een vertegenwoordiger van de patiënt uitgeoefend. In de wet is geregeld wie als vertegenwoordiger van de patiënt kan optreden. Meestal is dit een naast gezins- of familielid.

Lees meer informatie over de belangrijkste rechten en plichten waar u als patiënt mee te maken kan krijgen. Deze rechten en plichten staan ook in de brochure 'Uw opname in het ziekenhuis'. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Patiënteninformatie, telefoon: (050) 361 33 00.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur​.