•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ontslag van de IC

Print 

​​Een verblijf op de Intensive Care is tijdelijk. Als de patiënt niet meer in kritieke toestand is, en de specifieke zorg van de IC niet meer nodig heeft, kan hij of zij overgeplaatst worden naar een verpleegafdeling. De verpleegkundige komt de patiënt dan ophalen en zorgt ervoor dat persoonlijke bezittingen op de desbetreffende afdeling terecht komen.

Het kan voorkomen dat de patiënt overgeplaatst wordt naar de verpleegafdeling of de IC-afdeling in een ander ziekenhuis. Dat gebeurt door middel van een Mobiele Intensive Care Unit, dit is een ambulance met apparatuur die ingericht is op vervoer van een IC-patiënt.

De meeste patiënten die op een IC hebben gelegen, herstellen na de opname snel en zonder klachten. Een deel, vooral de patiënten die langer op de IC hebben gelegen, kunnen na de opname een tijdlang klachten houden Deze klachten houden verband met ernstig ziek zijn en het verblijf op de IC.

Nazorg

Om de overgang van IC naar verpleegafdeling goed te laten verlopen is er de mogelijkheid de zorg te laten vervolgen door de ‘Consultatief IC-Verpleegkundige (CIV). Deze IC-verpleegkundige maakt afspraken afgestemd op de patiënt en brengt regelmatig een bezoek aan hem of haar. Op deze wijze kan de CIV de voortgang van de patiënt in de gaten houden en deze vergelijken met de toestand van de patiënt vóór het ontslag van de IC.

Voor de psychische nazorg bestaat de mogelijkheid voor alle patiënten en familieleden om in contact te komen met een medisch maatschappelijke medewerker.

Thuiszorg

Wanneer u op de ICV wordt opgenomen, is uw familie verantwoordelijk voor het opzeggen van de eventuele thuiszorg die u kreeg. Wanneer u ontslagen bent uit het ziekenhuis zal de transferverpleegkundige de thuiszorg weer opstarten.

Vertel het ons!

Wij willen graag weten hoe de opvang en de behandeling op de IC wordt ervaren. Daarom kan er op de afdeling aan u gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen of ontvangt u mogelijk na de opname een brief voor een gesprek. U kunt ook altijd zelf aangeven dat u de opname op de IC met een verpleegkundige of arts wilt bespreken. 

In het UMCG wordt regelmatig een spiegelgesprek georganiseerd. Voor een spiegelgesprek worden ex-patiënten en een naaste benaderd met de vraag of ze hieraan willen deelnemen. Een spiegelgesprek vindt plaats in het UMCG. Bij dit lgesprek worden de ex-patiënt en naaste  geïnterviewd over hun ervaringen op bijv.  ICV. Elk spiegelgesprek heeft een bepaald vooraf bepaald thema, maar tijdens het gesprek is er altijd ruimte hiervan af te wijken. Aan het einde van een spiegelgesprek worden de toehoorders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. ​