•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het behandelteam

Print 

​Het behandelteam bestaat uit intensivisten, arts-assistenten, IC-verpleegkundigen, andere specialisten, maatschappelijk werkers en verschillende ondersteunende medewerkers. De artsen onderzoeken de patiënt elke dag en bespreken dit samen met IC-verpleegkundigen en andere leden van het behandelteam. De IC-verpleegkundigen verzorgen alle patiënten en houden ze 24 uur per dag in de gaten.​

Intensivist

Een intensivist is een arts die is gespecialiseerd in de intensive care. Het kan zijn dat een patiënt voordat hij op de IC kwam, in behandeling is bij een specialist voor een aandoening, bijvoorbeeld bij een longarts of een cardioloog. Zolang een patiënt op de IC verblijft, is de intensivist de hoofdbehandelaar en dus eindverantwoordelijk voor de zorg en de behandeling van patiënt. Als het nodig is, stemt de intensivist de behandeling af met de specialist waar een patiënt al in behandeling is.

Arts-assistenten

Voor de medische zorg is de intensivist eindverantwoordelijk en is altijd beschikbaar. In de medische zorg worden ze bijgestaan door arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde basisartsen. Een arts-assistent kan in opleiding zijn tot medisch specialist, bijvoorbeeld tot anesthesioloog, longarts, chirurg of cardioloog. Bij de opleiding hoort ook een werkperiode op de IC.Daarnaast zijn er ook fellows Intensive Care . Dit zijn oudere arts-assistenten of jonge specialisten in opleiding tot intensivist.​

IC-verpleegkundigen

Na de studie verpleegkunde heeft de IC-verpleegkundige een specialistische vervolgopleiding gedaan. De IC-verpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van patiënten op de IC. Een IC-verpleegkundige kan meer verpleegtechnische handelingen uitvoeren dan een verpleegkundige op de verpleegafdeling en is gespecialiseerd in het bewaken van de vitale functies.​

Co-assistenten

Een co-assistent is iemand die de studie geneeskunde op de universiteit volgt en loopt coschappen op verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Zorgassistenten

Zorgassistenten doen ondersteunende werkzaamheden voor de verpleegkundige: helpen bij bijvoorbeeld het wassen van een patiënt, zorg dragen voor de voeding, schoonmaken van materialen en bijvullen van voorraden.

Ondersteunend personeel

Elke dag komen er verschillende medewerkers van ondersteunende diensten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, röntgenlaboranten en schoonmaak.​​​​