• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Print 

Eén van de kerntaken van het UMCG is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Voor veel onderzoeken heeft het UMCG deelnemers nodig. Dit kunnen mensen zijn met een bepaalde aandoening, maar ook gezonde mensen kunnen meedoen aan onderzoek.
Als u patiënt bent in het UMCG, kunt u gevraagd worden om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit of u wilt deelnemen aan een bepaald onderzoek, ontvangt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling.