• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ontslag en nazorg

Print 

Afhankelijk van het beloop van de operatie en uw herstel kan uw verblijf op C4VA variëren van enkele dagen tot een aantal weken. De chirurg bespreekt met u wanneer u naar huis kunt. Hierbij spelen zowel medische als sociale aspecten (uw specifieke thuissituatie) een belangrijke rol. De definitieve ontslagdatum wordt vastgesteld in samenspraak met u en het behandelteam.

Bij ontslag wordt er een ontslaggesprek met u gevoerd door de zaalarts en verpleegkundige. Hierin wordt het verloop van de opname met u doorgesproken, ook kunnen uitslagen van onderzoeken of de operatie ter sprake komen. Daarnaast krijgt u informatie over medicatie en eventuele leefregels na ontslag. Ook wordt u geinformeeerd over vervolgafspraken op de polikliniek HPB-chirurgie.
U krijgt een ontslagbrief mee voor de huisarts, eventueel recepten voor medicatie, vervolgafspraken en eventueel een overdracht voor thuiszorg of verpleeghuis.

De transferverpleegkundige kan worden ingeschakeld als u thuis hulp nodig heeft met uw zorgvraag (zoals wassen en aankleden) of met hulpmiddelen (zoals bed, po-stoel, rollator of rolstoel). Als u na de operatie niet meteen naar huis kunt regelt de transferverpleegkundige in samenspraak met u en uw verpleegkundige dat u naar een verpleeghuis gaat. Houdt u er rekening mee dat u door de aangescherpte richtlijnen niet snel meer in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis; er moet echt een ‘harde indicatie’ zijn. De huisarts kan ook een rol spelen bij tijdige aanvraag voor een verpleeghuis.